Błąd "nieoczekiwanego wyjątku sklepu" rzadko występuje w systemie operacyjnym Windows 10. Zwykle przyczyną problemu są uszkodzenia plików systemowych, dysku twardego lub sektora pamięci, konflikt oprogramowania, nieprawidłowo zainstalowane sterowniki. Aby naprawić ten błąd, możesz użyć narzędzi systemowych.

Napraw nieoczekiwany wyjątek magazynu w systemie Windows 10

Najpierw spróbuj oczyścić system niepotrzebnych śmieci. Można to zrobić za pomocą wbudowanych narzędzi lub specjalnych narzędzi. Konieczne jest również usunięcie ostatnio zainstalowanych programów. Być może są one przyczyną konfliktu oprogramowania. Antywirus może również powodować problem, więc pożądane jest również jego usunięcie, ale deinstalacja musi być wykonana prawidłowo, aby nowe problemy nie pojawiały się w systemie.

Czytaj więcej:
Czyszczenie systemu Windows 10 ze śmieci
Rozwiązania programowe do całkowitego usuwania aplikacji
Usuwanie programu antywirusowego z komputera

Metoda 1: Zeskanuj system

Za pomocą "Wiersza poleceń" można sprawdzić integralność ważnych plików systemowych i je przywrócić.

 1. Przytrzymaj Win + S i napisz w polu wyszukiwania "cmd" .
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Wiersz poleceń" i wybierz "Uruchom jako administrator" .
 3. Wyszukaj i otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora w systemie operacyjnym Windows 10

 4. Teraz napisz

  sfc /scannow

  i naciśnij klawisz Enter .

 5. Rozpoczęcie skanowania ważnych składników systemu w linii poleceń systemu operacyjnego

 6. Poczekaj, aż proces weryfikacji zostanie zakończony.
 7. Czytaj więcej: Sprawdź system Windows 10 pod kątem błędów

Metoda 2: Sprawdź dysk twardy

Integralność dysku twardego można również sprawdzić za pomocą "linii poleceń" .

 1. Uruchom "Wiersz polecenia" z uprawnieniami administratora.
 2. Skopiuj i wklej następujące polecenie:

  chkdsk с: /f/r/x

 3. Uruchamianie skanowania w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów dysku twardego w wierszu poleceń systemu operacyjnego Windows 10

 4. Uruchom test.
 5. Czytaj więcej:
  Jak sprawdzić dysk twardy pod kątem uszkodzonych sektorów
  Jak sprawdzić dysk twardy pod kątem operatywności

Metoda 3: Ponowna instalacja sterowników

System może automatycznie aktualizować sterowniki, ale mogą one nie być odpowiednie lub nieprawidłowo zainstalowane. W takim przypadku musisz je ponownie zainstalować lub zaktualizować. Ale na początek trzeba wyłączyć automatyczną aktualizację. Można to zrobić we wszystkich wydaniach systemu Windows 10, z wyjątkiem Home.

 1. Przytrzymaj Win + R i wejdź

  gpedit.msc

  Kliknij OK .

 2. Otwórz lokalne zasady grupy, aby wyłączyć sterowniki do automatycznej aktualizacji w systemie operacyjnym Windows 10

 3. Przejdź do Szablony administracyjne - System - Instalacja urządzenia - Ograniczenia urządzeń
 4. Wyszukaj żądany parametr w lokalnym edytorze zasad grupy w systemie operacyjnym Windows 10

 5. Otwórz "Zapobiegaj instalacji urządzeń nieopisanych ..." .
 6. Otwiera wymaganą opcję wyłączania sterowników automatycznej aktualizacji za pomocą lokalnego edytora zasad grupy w systemie operacyjnym Windows 10

 7. Wybierz opcję Włączone i zastosuj ustawienia.
 8. Edytowanie parametru, który uniemożliwia instalację urządzeń nieopisanych w innych ustawieniach zasad przy użyciu edytora Windows Local Group Policy 10

 9. Teraz możesz ponownie zainstalować lub zaktualizować sterownik. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą specjalnych narzędzi i programów.
 10. Czytaj więcej:
  Najlepsze programy do instalowania sterowników
  Dowiadujemy się, które sterowniki muszą być zainstalowane na komputerze

Jeśli żadna z opcji nie pomogła, spróbuj użyć stajni "Punkt przywracania" . Sprawdź również system operacyjny pod kątem złośliwego oprogramowania za pomocą odpowiednich narzędzi. W skrajnych przypadkach musisz przeinstalować system Windows 10. Jeśli nie możesz lub nie możesz samodzielnie rozwiązać problemu, skontaktuj się ze specjalistami.

Czytaj także: Skanowanie w poszukiwaniu wirusów bez programów antywirusowych