Każdy użytkownik komputera prędzej czy później napotyka fakt, że system operacyjny zaczyna dawać błędy, na co nie ma po prostu czasu. Może to nastąpić w wyniku zainstalowania złośliwego oprogramowania, sterowników innych firm, które nie pasują do systemu i tym podobnych. W takich przypadkach można wyeliminować wszystkie problemy, korzystając z punktu przywracania.

Tworzenie punktu przywracania w systemie Windows 10

Zobaczmy, czym jest punkt odzyskiwania (TV) i jak można go utworzyć. TV - to rodzaj migawki systemu operacyjnego, który przechowuje stan plików systemowych w momencie jego utworzenia. Oznacza to, że przy jego użyciu użytkownik zwraca system operacyjny w tym stanie, gdy został ustawiony telewizor. W przeciwieństwie do kopia zapasowa systemu operacyjnego Windows 10 punkt odzyskiwania nie wpłynie na dane użytkownika, ponieważ nie jest kompletną kopią, ale zawiera tylko informacje o zmianie plików systemowych.

Proces tworzenia telewizora i przywracania systemu operacyjnego wygląda następująco:

Konfigurowanie CV systemu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu "Start" i przejdź do "Panel sterowania" .
 2. Wybierz widok dużych ikon .
 3. Tryb widoku na panelu sterowania

 4. Kliknij element "Przywróć" .
 5. Odzyskiwanie pozycji w Panelu sterowania

 6. Następnie wybierz "Przywracanie systemu konfiguracji" (musisz mieć uprawnienia administratora).
 7. Konfigurowanie przywracania systemu

 8. Sprawdź, czy skonfigurowano ochronę dysku systemowego. Jeśli jest wyłączona, kliknij przycisk "Konfiguruj" i ustaw przełącznik w "Włącz ochronę systemu" .
 9. Ustawienia bezpieczeństwa systemu

Tworzenie punktu odzyskiwania

 1. Kliknij ponownie zakładkę "Ochrona systemu" (w tym celu wykonaj kroki 1-5 z poprzedniej sekcji).
 2. Kliknij przycisk "Nowy" .
 3. Tworzenie punktu odzyskiwania

 4. Wprowadź krótki opis przyszłego telewizora.
 5. Identyfikacja punktu odzyskiwania

 6. Poczekaj, aż proces się zakończy.
 7. Proces tworzenia punktu odzyskiwania

Przywracanie systemu do punktu odzyskiwania

Możesz przywrócić system operacyjny za pomocą telewizora na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest użycie zestawu narzędzi "Panel sterowania" .

 1. Przejdź do "Panelu sterowania" .
 2. Przejdź do sekcji "Przywróć" .
 3. Kliknij "Rozpocznij przywracanie systemu" (musisz mieć uprawnienia administratora).
 4. Rozpoczęcie przywracania systemu

 5. Kliknij przycisk "Dalej" .
 6. Kreator odzyskiwania

 7. Wybierz punkt wznowienia i ponownie kliknij "Dalej" .
 8. Przywracanie systemu

 9. Zaczekaj, aż proces wycofywania zostanie zakończony.

W ten sposób można w razie potrzeby przywrócić wydajność systemu i przywrócić system operacyjny do stanu, w którym został utworzony telewizor. Jest to dość skuteczne narzędzie, ponieważ pozwala pozbyć się problemów w krótkim czasie bez użycia tak radykalnej metody, jak ponowna instalacja systemu Windows.