Podczas instalacji Windows 7 pyta o sterowniki: co zrobić

Błąd nie znaleziono wymaganego sterownika dla napędu

Błąd podczas otwierania Panelu sterowania: Nie znaleziono sterownika strażnika