Kursor w kształcie krzyża jest jednym z głównych elementów interfejsu programu AutoCAD. Za jego pomocą przeprowadzane są operacje wyboru, rysowania i edycji.

Rozważ bardziej szczegółowo jego rolę i właściwości.

Przyporządkowanie kursora w kształcie krzyżyka w polu graficznym Autocad

Przeczytaj na naszym portalu: Jak dodać wymiary do programu AutoCAD

Kursor w kształcie krzyżyka wykonuje wiele funkcji w przestrzeni roboczej programu AutoCAD. Jest to w pewnym sensie widok, na którym spadają wszystkie narysowane obiekty.

Kursor jako narzędzie selekcji

Ustaw kursor nad linią i kliknij LMB - obiekt zostanie podświetlony. Za pomocą kursora można wybrać obiekt z ramką. Zaznacz punkty początkowe i końcowe ramki, aby wszystkie potrzebne obiekty znajdowały się w jej obszarze.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 1

Kliknięcie w puste pole i przytrzymanie LMB powoduje zaznaczenie wszystkich niezbędnych obiektów, po czym zostaną one podświetlone.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 2

Powiązany temat: Rzutnie w programie AutoCAD

Kursor jako narzędzie do rysowania

Umieść kursor w miejscach, w których będą punkty węzłowe lub na początku obiektu.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 3

Aktywuj wiązania. Kierując "wzrok" na inne obiekty, możesz rysować, wiążąc je. Więcej informacji na temat wiązań można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 4

Przydatne informacje: Powiązania AutoCAD

Kursor jako narzędzie do edycji

Po narysowaniu i wybraniu obiektu można użyć kursora do zmiany jego geometrii. Wybierz punkty węzłowe obiektu za pomocą kursora i przesuń je w pożądanym kierunku. Podobnie można rozciągnąć krawędzie kształtu.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 5

Regulacja kursora

Przejdź do menu programu i wybierz "Opcje". Na karcie "Wybierz" możesz określić kilka właściwości kursora.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 6

Ustaw wartość kursora, przesuwając suwak w sekcji "Rozmiar wzroku". Ustaw kolor zaznaczenia u dołu okna.

Przypisywanie kursora w kształcie krzyżyka do programu AutoCAD 7

Radzimy przeczytać: Jak korzystać z AutoCAD

Zapoznałeś się z podstawowymi czynnościami, których nie można wykonać bez pomocy kursora w kształcie krzyża. W trakcie studiowania programu AutoCAD można używać kursora do bardziej złożonych operacji.