Pliki cookie to fragmenty danych, które strony internetowe opuszczają w katalogu profilu przeglądarki. Za ich pomocą zasoby sieciowe mogą zidentyfikować użytkownika. Jest to szczególnie ważne w tych miejscach, w których wymagana jest autoryzacja. Z drugiej jednak strony obsługa plików cookie w przeglądarce zmniejsza prywatność użytkownika. Dlatego w zależności od konkretnych potrzeb użytkownicy mogą wyłączyć lub wyłączyć pliki cookie w różnych witrynach. Zobaczmy, jak włączyć obsługę plików cookie w Operze.

Włącz pliki cookie

Domyślnie pliki cookie są włączone, ale można je rozłączyć z powodu awarii systemu, z powodu błędnych działań użytkownika lub celowego odłączenia w celu zachowania prywatności. Aby włączyć obsługę plików cookie, przejdź do ustawień przeglądarki. Aby to zrobić, wywołaj menu, klikając logo Opery w lewym górnym rogu okna. Następnie przejdź do "Ustawienia". Lub wpisz skrót klawiaturowy Alt + P.

Przejdź do ustawień przeglądarki Opera

Po przejściu do ogólnych ustawień przeglądarki przejdź do sekcji "Bezpieczeństwo".

Przejdź do sekcji Zabezpieczenia przeglądarki Opera

Szukamy bloku ustawień "Pliki cookie". Jeśli przełącznik jest ustawiony na "Nie zezwalaj lokalowi na przechowywanie danych lokalnie", oznacza to, że pliki cookie są całkowicie wyłączone. Tak więc, nawet w ciągu jednej sesji, po procedurze autoryzacji, użytkownik będzie stale "wylatywać" z witryn wymagających rejestracji.

Blok ustawień plików cookie w Operze

Aby włączyć obsługę plików cookie, musisz ustawić przełącznik "Zapisz dane lokalne przed opuszczeniem przeglądarki" lub "Zezwalaj na lokalne zapisywanie danych".

W pierwszym przypadku przeglądarka będzie przechowywać pliki cookie tylko do czasu zakończenia pracy. Oznacza to, że wraz z nowym uruchomieniem Opery pliki cookie z poprzedniej sesji nie zostaną zapisane, a strona nie będzie już "pamiętać" użytkownika.

Zachowanie ciasteczek przed opuszczeniem przeglądarki w Operze

W drugim przypadku, który jest ustawiony domyślnie, pliki cookie będą przechowywane przez cały czas, chyba że zostaną zresetowane. Dlatego strona zawsze "zapamięta" użytkownika, co znacznie ułatwi procedurę autoryzacji. W większości przypadków będzie wykonywany w trybie automatycznym.

Zezwolenie na przechowywanie plików cookie w Operze

Włącz pliki cookie dla konkretnych witryn

Ponadto możliwe jest włączanie plików cookie dla poszczególnych witryn, nawet jeśli globalne zapisywanie plików cookie jest wyłączone. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Zarządzaj wyjątkami" znajdujący się na samym dole bloku ustawień "Pliki cookie".

Przejdź do zarządzania wyjątkami w Operze

Otwiera się formularz, w którym przechowywane są adresy tych witryn, których pliki cookie chce zapisać. Po prawej stronie adresu witryny ustaw przełącznik na "Zezwalaj" (jeśli chcesz, aby przeglądarka zawsze przechowowała pliki cookie tej witryny) lub "Wyczyść przy wyjściu" (jeśli chcesz, aby pliki cookie były aktualizowane przy każdej nowej sesji). Po wprowadzeniu tych ustawień kliknij przycisk "Gotowe".

Dodawanie wyjątku do Opery

W ten sposób pliki cookie witryn zawartych w tym formularzu zostaną zapisane, a wszystkie inne zasoby sieciowe zostaną zablokowane, zgodnie z ustawieniami ogólnymi przeglądarki Opera.

Jak widać, zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Opera jest dość elastyczne. Korzystając z tego narzędzia poprawnie, możesz jednocześnie zachować maksymalną poufność w jednej witrynie i móc łatwo autoryzować zaufane zasoby internetowe.