Każdy użytkownik, bez wątpienia, jest indywidualny, więc standardowe ustawienia przeglądarki, choć zorientowany na tak zwanego "przeciętnego" użytkownika, ale mimo to nie spełniają osobistych potrzeb wielu osób. Dotyczy to również skali stron. W przypadku osób z problemami wizualnymi lepiej jest, aby wszystkie elementy strony internetowej, w tym czcionka, miały większy rozmiar. Jednocześnie są użytkownicy, którzy wolą dopasować maksymalną ilość informacji na ekranie, nawet redukując elementy witryny. Zobaczmy, jak zwiększyć lub zmniejszyć skalę strony w przeglądarce Opera.

Zmiana skali wszystkich stron internetowych

Jeśli użytkownik jako całość nie spełnia domyślnych ustawień skali Opery, najodpowiedniejszą opcją będzie zmiana ich na bardziej dogodną dla niego nawigację w Internecie.

Aby to zrobić, kliknij ikonę Opery w lewym górnym rogu przeglądarki. Otwiera się menu główne, w którym zaznaczony jest element "Ustawienia". Możesz także użyć klawiatury, aby przejść do tej sekcji przeglądarki, naciskając kombinację klawiszy Alt + P.

Przejdź do ustawień przeglądarki Opera

Następnie przejdź do podsekcji ustawień pod nazwą "Witryny".

Przejdź do sekcji witryn ustawień Opera

Potrzebujemy pola Ustawienia wyświetlania. Ale nie trzeba go długo szukać, ponieważ znajduje się on na samej górze strony.

Blokuj ustawienia Wyświetl w Operze

Jak widać, domyślnie skala jest ustawiona na 100%. Aby to zmienić, wystarczy kliknąć ustawiony parametr iz listy rozwijanej wybrać skalę, którą uważamy za najbardziej akceptowalną dla siebie. Istnieje możliwość wyboru skali stron internetowych od 25% do 500%.

Powiększ Opera

Po wybraniu parametru wszystkie strony będą wyświetlać dane o rozmiarze wybranym przez użytkownika.

Zmiana skali dla poszczególnych witryn

Ale są przypadki, kiedy na ogół ustawienia skali w przeglądarce użytkownika są spełnione, ale tutaj jest wyświetlany rozmiar poszczególnych stron internetowych - nie. W takim przypadku możliwa jest zmiana skali dla konkretnych witryn.

Aby to zrobić, po przejściu na stronę ponownie otwórz menu główne. Ale teraz nie idziemy do ustawień, ale szukamy pozycji menu "Scale". Domyślnie ten element jest ustawiony na rozmiar stron internetowych ustawionych w ustawieniach ogólnych. Ale klikając na lewą i prawą strzałkę, użytkownik może odpowiednio zmniejszyć lub powiększyć dla danej witryny.

Skalowanie witryny w Operze

Po prawej stronie okna z wartością rozmiaru znajduje się przycisk, po kliknięciu skala na stronie jest resetowana do poziomu ustawionego w ustawieniach ogólnych przeglądarki.

Zresetuj ustawienia powiększenia witryny w Operze

Możesz zmienić rozmiar witryn bez wchodzenia nawet do menu przeglądarki i bez używania myszy, i robiąc to wyłącznie za pomocą klawiatury. Aby zwiększyć rozmiar strony, musisz nacisnąć Ctrl + i Ctrl-, by ją zmniejszyć. Liczba kliknięć zależeć będzie od tego, jak bardzo zwiększy się lub zmniejszy rozmiar.

Aby wyświetlić listę zasobów internetowych, których skala jest ustawiona osobno, wróć do sekcji "Witryny" ustawień ogólnych i kliknij przycisk "Zarządzaj wyjątkami".

Przejdź do zarządzania wyjątkami w Operze

Wyświetlana jest lista witryn z indywidualnymi ustawieniami skali. Obok adresu konkretnego zasobu sieciowego jest na nim wartość skali. Skalę można ustawić na poziomie ogólnym, najeżdżając kursorem na nazwę strony i klikając wyświetlony krzyżyk po prawej stronie. W ten sposób witryna zostanie usunięta z listy wyjątków.

Usuwanie witryny z wyjątków w Operze

Zmień rozmiar czcionki

Opisane warianty powiększania zwiększają i zmniejszają stronę jako całość wraz ze wszystkimi elementami na niej. Ale dodatkowo w przeglądarce Opera można zmienić tylko rozmiar czcionki.

Zwiększ czcionkę w Operze lub zmniejsz ją, możesz w tym samym bloku ustawień "Ekran", o którym wspomniano wcześniej. Po prawej stronie napisu "Rozmiar czcionki" są wyświetlane opcje. Po prostu kliknij na napis i pojawi się lista rozwijana, w której możesz wybrać rozmiar czcionki spośród następujących opcji:

  • Mały;
  • Mały;
  • Średnia;
  • Świetne;
  • Bardzo duży.

Wariacje rozmiarów czcionek w Operze

Wartością domyślną jest średni rozmiar.

Więcej opcji można uzyskać, klikając przycisk "Konfiguruj czcionki".

Idź do ustawiania czcionek w Operze

W otwartym oknie, przeciągając suwak, można dokładniej dostosować rozmiar czcionki i nie ograniczać się do tylko pięciu opcji.

Zmień rozmiar czcionki, przeciągając suwak w Operze

Dodatkowo możesz od razu wybrać styl czcionki (Times New Roman, Arial, Consolas i wiele innych).

Wybierz rodzaj czcionki w Operze

Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk "Zakończ".

Zapisywanie ustawienia rozmiaru czcionki w Operze

Jak widać, po dokładnym dopasowaniu czcionki, w kolumnie "Rozmiar czcionki", żadna z pięciu powyższych opcji nie jest wyświetlana, ale wartość to "Użytkownik".

Niestandardowy rozmiar czcionki w przeglądarce Opera jest ustawiony na

Browser Opera zapewnia możliwość elastycznego dostosowania skali przeglądanych stron internetowych i rozmiaru czcionki na nich. Istnieje także opcja ustawienia opcji przeglądarki jako całości i poszczególnych witryn.