Najpopularniejsze aplikacje do wyświetlania obrazu nie obsługują plików DWG. Jeśli chcesz wyświetlić zawartość obiektów graficznych tego typu, musisz przekonwertować je do bardziej powszechnego formatu, na przykład do JPG, co można zrobić za pomocą konwerterów online. Krok po kroku działania w ich aplikacji, rozważymy w tym artykule.

Zobacz także: Konwertery online DWG na PDF

Konwersja plików DWG do JPG Online

Istnieje sporo konwerterów online, które konwertują obiekty graficzne z DWG na JPG, ponieważ ten kierunek konwersji jest dość popularny. Następnie omówimy najsłynniejszy z nich i opiszemy procedurę rozwiązania tego problemu.

Metoda 1: Zamzar

Jednym z najpopularniejszych konwerterów online jest Zamzar. Nic więc dziwnego, że obsługuje również konwersję plików DWG do formatu JPG.

Zamzar online service

 1. Przejdź do strony głównej usługi Zamzar na powyższym łączu, aby pobrać plik w formacie DWG, kliknij przycisk "Wybierz pliki ..." .
 2. Przejdź do okna wyboru plików w usłudze Zamzar w przeglądarce Opera

 3. Zostanie otwarte standardowe okno wyboru plików, w którym należy przejść do katalogu, w którym znajduje się konwertowany rysunek. Po wybraniu tego obiektu kliknij "Otwórz" .
 4. Wybór pliku DWG w oknie przeglądarki Opera Otwórz w serwisie Zamzar

 5. Po dodaniu pliku do usługi kliknij pole, aby wybrać ostateczny format "Wybierz format do przekonwertowania:" . Zostanie otwarta lista dostępnych kierunków konwersji dla formatu DWG. Z listy wybierz "JPG" .
 6. Wybór formatu JPG do konwersji w usłudze Zamzar w przeglądarce Opera

 7. Po wybraniu formatu, aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk "Konwertuj" .
 8. Uruchamianie konwersji pliku DWG do formatu JPG w serwisie Zamzar w przeglądarce Opera

 9. Rozpocznie się procedura konwersji.
 10. Procedura konwersji pliku DWG do formatu JPG w usłudze Zamzar w przeglądarce Opera

 11. Po jej zakończeniu otworzy się strona, na której można pobrać pobrany plik JPG na komputer. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Pobierz" .
 12. Przejdź do pobrania przekonwertowanego pliku JPG w serwisie Zamzar w przeglądarce Opera

 13. Otworzy się okno zapisu obiektu. Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać obraz, i kliknij "Zapisz".
 14. Zapisywanie końcowego pliku JPG w oknie Zapisz jako przeglądarkę w usłudze Zamzar

 15. Przekonwertowany obraz zostanie zapisany w określonym katalogu w archiwum ZIP. Aby wyświetlić go za pomocą zwykłej przeglądarki zdjęć, musisz najpierw otwórz to archiwum lub rozpakuj je .

Wyodrębnianie końcowego pliku jpg z archiwum zip w Eksploratorze Windows

Metoda 2: CoolUtils

Inną usługą online, która z łatwością konwertuje grafikę DWG do formatu JPG, jest CoolUtils.

Serwis online CoolUtils

 1. Kliknij powyższy link na stronie DWG do JPG na stronie CoolUtils. Kliknij przycisk "PRZEGLĄDAJ" w sekcji "Załaduj plik" .
 2. Przejdź do okna wyboru plików w usłudze CoolUtils w przeglądarce Opera

 3. Otworzy się okno wyboru pliku. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik DWG, który chcesz przekonwertować. Po wybraniu tego elementu kliknij przycisk "Otwórz" .
 4. Wybieranie pliku DWG w oknie przeglądarki Opera Otwórz Operę w serwisie CoolUtils

 5. Po przesłaniu pliku powróć do strony konwersji w sekcji "Konfiguruj opcje", wybierz "JPEG", a następnie kliknij "Pobierz plik przekonwertowany " .
 6. Przejście do pobrania przekonwertowanego pliku w przeglądarce Opera w usłudze CoolUtils

 7. Następnie otworzy się okno zapisu, w którym należy przejść do katalogu, w którym ma zostać umieszczony przekonwertowany plik JPG. Następnie kliknij "Zapisz" .
 8. Zapisywanie ostatecznego pliku JPG w oknie Zapisz jako przeglądarkę Opera w serwisie CoolUtils

 9. Obraz JPG zostanie zapisany w wybranym katalogu i natychmiast gotowy do otwarcia przez dowolną przeglądarkę obrazów.

Jeśli nie masz pod ręką programu do przeglądania plików z rozszerzeniem DWG, możesz przekonwertować te obrazy na bardziej znany format JPG, korzystając z jednej z przeglądanych przez nas usług online.