Podczas wykonywania różnych obliczeń geometrycznych i trygonometrycznych konieczne może być przekształcenie stopni na radiany. Można to zrobić szybko, nie tylko za pomocą kalkulatora inżynierskiego, ale także za pomocą jednej ze specjalistycznych usług internetowych, które zostaną omówione dalej.

Zobacz także: Funkcja Arctangent w programie excel

Procedura przekształcania stopni na radiany

W Internecie istnieje wiele usług służących do przeliczania wartości pomiarowych, które umożliwiają przeliczanie stopni na radiany. Nie ma sensu rozważać całego tego artykułu, więc porozmawiamy o najpopularniejszych zasobach internetowych, które pozwolą rozwiązać problem i krok po kroku rozpatrzymy kroki w nim zawarte.

Metoda 1: PlanetCalc

Jednym z najpopularniejszych kalkulatorów online, w którym między innymi możliwe jest przeliczanie stopni na radiany, jest PlanetCalc.

Usługa online PlanetCalc

  1. Skorzystaj z powyższego linku, aby przekonwertować radiany na stopnie. W polu "Stopnie" wprowadź żądaną wartość do przeliczenia. W razie potrzeby, jeśli potrzebujesz dokładnego wyniku, wprowadź dane również w polach "Minuty" i "Sekundy" lub w odwrotnym przypadku usuń je z informacji. Następnie użyj suwaka "Precyzja obliczeń", aby określić, ile miejsc po przecinku będzie wyświetlanych w wyniku końcowym (od 0 do 20). Wartość domyślna to 4.
  2. Wprowadzanie danych do konwersji stopni na radiany za pośrednictwem usługi online PlanetCalc

  3. Po wprowadzeniu danych obliczenia zostaną wykonane automatycznie. Wynik zostanie pokazany nie tylko w radianach, ale również w stopniach dziesiętnych.

Wynik obliczania translacji stopni na radiany za pomocą usługi online PlanetCalc

Metoda 2: Matematyka prosta

Konwersja stopni na radiany może być również przeprowadzona za pomocą specjalnej usługi na stronie Math prosto, która jest całkowicie poświęcona różnym dziedzinom matematyki szkolnej.

Serwis internetowy Math prosto

  1. Przejdź do strony usługi konwersji pod powyższym linkiem. W polu "Konwersja stopni do radianów (π)" wprowadź wartość w stopniach do przeliczenia. Następnie kliknij "Tłumacz".
  2. Wprowadzanie danych do konwersji stopni na radiany za pośrednictwem usługi online Math Math

  3. Proces konwersji zostanie przeprowadzony, a wynik zostanie wyświetlony na ekranie przy pomocy wirtualnego asystenta w postaci obcego kosmita.

Wynik obliczenia tłumaczenia stopni na radiany za pomocą usługi online Math prosto

Istnieje sporo serwisów internetowych do konwersji stopni na radiany, ale praktycznie nie ma między nimi zasadniczej różnicy. I dlatego, jeśli to konieczne, możesz użyć dowolnej z opcji zaproponowanych w tym artykule.