Nie jest tajemnicą, że Internet jest stale globalizowany. Użytkownicy poszukujący nowej wiedzy, informacji, komunikacji są coraz częściej zmuszani do korzystania z zagranicznych witryn internetowych. Jednak nie każdy użytkownik ma wystarczającą znajomość języków obcych, aby czuć się swobodnie w zagranicznych zasobach World Wide Web. Na szczęście istnieją rozwiązania pozwalające przezwyciężyć problem językowy. Zobaczmy, jak przetłumaczyć stronę strony zagranicznej na język rosyjski w przeglądarce Opera.

Przetłumacz z rozszerzeniami

Niestety, współczesne wersje przeglądarek Opera nie mają wbudowanych narzędzi tłumaczeniowych. Ale na szczęście istnieje wiele rozszerzeń - translatory, które można zainstalować w Operze. Porozmawiajmy o nich bardziej szczegółowo.

Aby zainstalować żądane rozszerzenie, przejdź do menu przeglądarki, wybierz element "Rozszerzenia", a następnie kliknij napis "Pobierz rozszerzenia".

Idź do przesyłania rozszerzeń dla Opery

Później przeniesiemy nas na oficjalną stronę rozszerzeń Opery. Tutaj widzimy listę z tematami tych dodatków. Aby wejść do sekcji, której potrzebujemy, kliknij przycisk "Więcej" i wybierz pozycję "Tłumaczenie" na wyświetlonej liście.

Przejdź do sekcji rozszerzenia Opera

Przechodzimy do działu, w którym prezentowanych jest wiele rozszerzeń dla Opery, specjalizujących się w tłumaczeniach. Możesz użyć dowolnego z nich według swojego gustu.

Sekcja rozszerzenia Opera

Zastanów się, jak przetłumaczyć stronę z tekstem w obcym języku na przykładzie popularnego Tłumacza. Aby to zrobić, przejdź do odpowiedniej strony w sekcji "Tłumaczenie".

Przejdź do rozszerzenia Opera Translator

Kliknij zielony przycisk "Dodaj do Opery".

Dodawanie do Tłumacza Opera

Rozpocznie się proces instalacji.

Proces instalacji Translatora w Operze

Po pomyślnym zakończeniu instalacji przycisk umieszczony na stronie wyświetla "Zainstalowany", a na pasku narzędzi przeglądarki - ikonę rozszerzenia Tłumacza.

Rozszerzenie Tłumacz jest zainstalowane w Operze

W ten sam sposób można zainstalować w Operze dowolne inne uzupełnienie, które wykonuje funkcje interpretera.

Rozważmy teraz niuanse pracy z rozszerzeniem Tłumacza. Aby skonfigurować tłumacza w Operze, kliknij jego ikonę na pasku narzędzi, aw oknie, które zostanie otwarte, kliknij ikonę "Ustawienia".

Przejdź do ustawień rozszerzeń Tłumacza w Operze

Następnie przechodzimy do strony, na której można dokonać dokładniejszych ustawień dodatku. Tutaj możesz określić, z jakiego języka i który będzie tłumaczony tekst. Ustawienie domyślne to automatyczne wykrywanie. Najlepszy ze wszystkich, pozostaw ten parametr niezmieniony. W ustawieniach możesz zmienić lokalizację przycisku "Tłumacz" w oknie dodatkowym, określić maksymalną liczbę używanych par języków i dokonać innych zmian konfiguracji.

Ustawienia rozszerzeń tłumacza w Operze

Aby przetłumaczyć stronę w obcym języku, kliknij ikonę Tłumacz na pasku narzędzi, a następnie kliknij wiadomość "Przenieś aktywną stronę".

Strona tłumaczenia w rozszerzeniu Tłumacza w Operze

Zostajemy przekierowani do nowego okna, w którym strona jest już w pełni przetłumaczona.

Przetłumaczona strona w rozszerzeniu Tłumacza w Operze

Istnieje inny sposób tłumaczenia stron internetowych. Może być używany nawet bez konkretnej strony, którą chcesz przetłumaczyć. Aby to zrobić, otwórz dodatek w taki sam sposób, jak w poprzednim czasie, klikając jego ikonę. Następnie w górnej części otwartego okna wpisz adres strony internetowej, którą chcesz przetłumaczyć. Następnie kliknij przycisk "Tłumacz".

Drugi sposób tłumaczenia w rozszerzeniu Translator w Operze

Zostaliśmy ponownie przekierowani do nowej zakładki z już przetłumaczoną stroną.

W oknie tłumacza możesz także wybrać usługę, która będzie używana do tłumaczenia. Może to być Google, Bing, Promt, Babylon, Pragma lub Urban.

Wybór tłumacza w rozszerzeniu Tłumacza w Operze

Automatyczne tłumaczenie

Automatyczne tłumaczenie stron w Operze najlepiej zorganizować za pomocą dodatku, który nazywa się "Tłumacz". Jest instalowany w taki sam sposób jak poprzednie rozszerzenie. Ale w przeciwieństwie do Translator, nie instaluje swojej ikony na pasku narzędzi.

Aby włączyć automatyczne tłumaczenie, naciskając klawisze Ctrl + Shift + E na klawiaturze, przejdź do sekcji kontroli rozszerzeń przeglądarki. Tutaj szukamy suplementu "Tłumacz". Po znalezieniu kliknij przycisk "Ustawienia".

Przejdź do ustawień rozszerzeń Przekształć w Opera

Przejdź do ustawień rozszerzenia, zmień wiersz "Automatycznie przetłumacz stronę po żądaniu" na "Tak".

Zmień ustawienia w rozszerzeniu. Przekieruj na Operę

Następnie, gdy przejdziesz na stronę w obcym języku, zostanie ona automatycznie przetłumaczona za pomocą usługi Google.

Najlepsze rozszerzenia - translatory w przeglądarce Opera

Tłumaczenie za pośrednictwem usług online

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zainstalować dodatków (na przykład, jeśli używasz działającego komputera), możesz przesłać stronę internetową z języków obcych do Opery za pomocą specjalnych usług online.

Jednym z najbardziej popularnych jest translate.google.com. Idziemy do usługi i wstawiamy do lewego okna link do strony, którą chcemy przetłumaczyć. Wybierz kierunek tłumaczenia i kliknij przycisk "Tłumacz".

Tłumaczenie online Google

Następnie strona zostanie przetłumaczona.

Podobnie strony są tłumaczone przez przeglądarkę Opera i inne usługi online.

Jak widać, w celu zorganizowania tłumaczenia stron internetowych w przeglądarce Opera najlepiej jest zainstalować najbardziej odpowiednie rozszerzenie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie masz takiej możliwości, możesz skorzystać z usług online.