Karty przeglądarki przechowują linki do najczęściej odwiedzanych i ulubionych stron internetowych. Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego lub zmiany komputera, szkoda jest stracić je, zwłaszcza jeśli baza zakładek jest dość duża. Są też użytkownicy, którzy chcą przenieść zakładki z komputera domowego na stację roboczą lub odwrotnie. Dowiedzmy się, jak zaimportować zakładki z Opery do Opery.

Synchronizuję

Najłatwiejszym sposobem na przeniesienie zakładek z jednej instancji Opery na drugą jest synchronizacja. Aby uzyskać taką możliwość, najpierw należy zarejestrować się w usłudze zdalnej przechowywania danych w chmurze Opera, poprzednio Opera Link.

Aby się zarejestrować, przejdź do głównego menu programu, a na wyświetlonej liście wybierz pozycję "Synchronizacja ...".

Przejdź do sekcji synchronizacji w Operze

W oknie dialogowym kliknij przycisk "Utwórz konto".

Idź, aby utworzyć konto w Operze

Pojawi się formularz, w którym należy podać adres e-mail i hasło z dowolnych znaków, których liczba musi wynosić co najmniej dwanaście.

Nie musisz potwierdzać adresu e-mail. Po wypełnieniu obu pól kliknij przycisk "Utwórz konto".

Utwórz konto w Operze

Aby zsynchronizować wszystkie dane powiązane z Operą, w tym zakładki, z pamięcią zdalną, kliknij przycisk "Synchronizacja".

Synchronizacja w Operze

Następnie zakładki będą dostępne w dowolnej wersji przeglądarki Opera (łącznie z telefonem komórkowym) na dowolnym urządzeniu komputerowym, z którego będziesz logować się na swoje konto.

Aby migrować zakładki, musisz zalogować się na konto z urządzenia, które zamierzasz zaimportować. Ponownie przejdź do menu przeglądarki i wybierz element "Synchronizacja ...". W wyskakującym okienku kliknij przycisk "Zaloguj się".

Zaloguj się do konta w Operze

W kolejnym kroku wpisujemy poświadczenia, pod którymi zarejestrowaliśmy się w usłudze, czyli adres e-mail i hasło. Kliknij przycisk "Zaloguj się".

Zaloguj się do Opery

Następnie dane Opery, z którymi wszedłeś na konto, są zsynchronizowane z usługą zdalną. W tym zakładki są zsynchronizowane. Tak więc, jeśli po raz pierwszy uruchomiłeś Operę na reinstalowanym systemie operacyjnym, wszystkie zakładki zostaną przeniesione z jednego programu do drugiego.

Synchronizacja jest włączona w Operze

Procedura rejestracji i logowania jest wystarczająca raz, a dalsza synchronizacja nastąpi automatycznie.

Transfer ręczny

Istnieje również możliwość ręcznego przeniesienia zakładek z jednej Opery na drugą. Odkrywszy, gdzie są zakładki Opery w twojej wersji programu i systemu operacyjnego przechodzimy do tego katalogu za pomocą dowolnego menedżera plików.

Fizyczna lokalizacja zakładek przeglądarki Opera

Skopiuj znajdujący się tam plik Zakładek na napęd flash USB lub inny nośnik.

Kopiowanie pliku zakładek Opery z dysku flash USB na dysk twardy

Usuwamy zakładki Zakładki z dysku flash USB do tego samego katalogu przeglądarki, w którym są przesyłane zakładki.

Dzięki temu zakładki z jednej przeglądarki na drugą zostaną w pełni zmigrowane.

Należy zauważyć, że po przeniesieniu w ten sposób wszystkie zakładki przeglądarki, do której importujesz, zostaną usunięte i zastąpione nowymi.

Edytuj zakładki

Aby ręcznie zastąpić nie tylko zakładki, ale dodać nowe do już istniejących, należy otworzyć plik zakładek za pomocą dowolnego edytora tekstowego, skopiować dane, które mają zostać przesłane, i wkleić je do odpowiedniego pliku przeglądarki, w której odbywa się przesyłanie. Oczywiście, aby wykonać taką procedurę, użytkownik musi być przeszkolony i posiadać pewną wiedzę i umiejętności.

Plik zakładek Opery w edytorze tekstu

Jak widać, istnieje kilka sposobów na przenoszenie zakładek z jednej przeglądarki Opera na drugą. Jednocześnie zalecamy korzystanie z synchronizacji, ponieważ jest to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób przesyłania oraz ręcznie importować zakładki, aby była dostępna tylko w ostateczności.