Często użytkownicy różnych wersji systemu operacyjnego Windows muszą ukrywać pojedynczy katalog z plikami. Możesz to zrobić naraz za pomocą kilku metod, które omówimy w dalszej części tego artykułu.

Ukryj foldery w systemie Windows

Przede wszystkim ważne jest zastrzeżenie, że temat ukrywania folderów i plików w systemie Windows został częściowo omówiony w kilku innych artykułach. Z tego powodu będziemy nadal udostępniać linki do odpowiednich instrukcji.

W ramach podstawowych instrukcji omówimy różne wersje systemu operacyjnego Windows. Jednocześnie, wiedz, że w rzeczywistości żadna z wersji systemu operacyjnego, począwszy od siódmej, nie ma szczególnie silnych różnic w stosunku do innych wydań.

Oprócz powyższego zalecamy również zwrócenie uwagi na artykuł na temat wyświetlania folderów. Wynika to z faktu, że w taki czy inny sposób może zaistnieć potrzeba przywrócenia zmienionych ustawień do ich oryginalnego stanu.

Czytaj także: Wyświetlaj ukryte foldery i pliki

Metoda 1: Ukrywanie katalogów w systemie Windows 7

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dotkniemy procesu ukrywania folderów w różnych wersjach systemu operacyjnego Windows. Jednak nawet biorąc pod uwagę to podejście, zalecenia mają zastosowanie nie tylko do rozważanej wersji, ale także do innych.

Stosowanie opcji ukrywania w folderze przy użyciu programu Total Commander

Przed przystąpieniem do rozwiązania problemu należy wspomnieć, że każdy katalog można ukryć dokładnie tymi samymi metodami, co pliki. W związku z tym niniejsza instrukcja dotyczy w równym stopniu wszelkich możliwych dokumentów, czy to aplikacji czy mediów.

Możesz ukryć dowolny katalog, bez względu na stopień jego wypełnienia.

Wyjątkiem od ogólnych reguł korzystania z funkcji katalogu ukrywania są foldery systemowe. Dotyczy to zarówno późniejszych, jak i starszych wersji systemu Windows.

W ramach poniższego artykułu opiszemy, jak ukryć dane za pomocą kilku różnych metod. Dotyczy to w szczególności tych sposobów, w jakie można zaangażować specjalne programy.

Proces używania programu do ukrywania folderów i plików w systemie Windows 7

Należy pamiętać, że dla zaawansowanych użytkowników narzędzia systemowe mogą zostać znacząco rozszerzone dzięki aktywnej obsłudze wiersza poleceń. Za jego pomocą można wykonywać przyspieszone ukrywanie danych, używając tylko niektórych poleceń systemu operacyjnego.

Możliwość korzystania z wiersza poleceń do ukrywania folderów i plików w systemie Windows 7

Czytaj więcej: Jak ukryć katalog w systemie Windows 7

Na tym z systemem operacyjnym Windows 7 może zostać ukończony.

Metoda 2: Ukryj foldery w systemie Windows 10

Specjalnie dla osób używających Windows w wersji 10, przygotowaliśmy również instrukcję, która wpływa na ukrycie folderów ze specyfikacją wszystkich szczegółów bocznych. Jednocześnie wiedz, że jest on równie odpowiedni dla użytkowników nie tylko systemu Windows 10, ale także jego poprzednika.

Przejdź do właściwości folderu w systemie Windows 10

Czytaj więcej: Jak ukryć folder w systemie Windows 10

W ramach powyższego artykułu poruszyliśmy możliwość korzystania z oprogramowania stron trzecich opracowanego przez niezależnych programistów specjalnie w celu uproszczenia procesu zarządzania komputerem, aw szczególności ukrycia różnych rodzajów danych. Co więcej, aby spróbować wszystkiego samemu, nie musisz kupować niezbędnego oprogramowania, ponieważ jest ono dostarczane całkowicie bezpłatnie.

Ukrywanie folderu za pomocą właściwości w systemie operacyjnym Windows 10

Ważne jest, aby zaznaczyć, że jeśli w ukrytym katalogu znajduje się dużo plików i folderów, to proces ich ukrywania może wymagać dodatkowego czasu. W takim przypadku szybkość przetwarzania danych zależy bezpośrednio od używanego dysku twardego i innych cech komputera.

Możliwość przejścia do ustawień folderów w Eksploratorze Windows 10

Czytaj także: Jak ukryć ukryte przedmioty w systemie Windows 10

Ukryte foldery natychmiast znikają z katalogu nadrzędnego.

Pomyślnie ukryte foldery w Eksploratorze w Windows 8.1

Jeśli chcesz je zobaczyć, użyj górnego panelu sterowania.

Przejdź do widoku ukrytych folderów w Eksploratorze Windows 8.1

Bardziej szczegółowo, proces wyświetlania plików, które rozważaliśmy w specjalnym artykule na stronie.

Czytaj także: Jak wyświetlić ukryte foldery

Każdy katalog, w którego właściwościach zaznaczone jest pole wyboru "Ukryty" , zostanie podświetlony wśród innych folderów za pomocą przezroczystości ikony.

Proces przeglądania pomyślnie ukrytych folderów w Eksploratorze w Windows 8.1

Dla wystarczająco doświadczonych użytkowników znalezienie ukrytych informacji nie stanowi problemu. Dotyczy to szczególnie narzędzi systemowych w dowolnej dystrybucji systemu Windows.

Ogólnie rzecz biorąc, jak widać, ukrywanie folderów i plików przy użyciu podstawowych i nie tylko środków przewodnika systemu operacyjnego jest niezwykle proste.

Metoda 3: Korzystanie z programów innych firm

W pewnych okolicznościach użytkownik systemu Windows może potrzebować bardziej niezawodnego narzędzia do ukrywania katalogów z plikami, co jest bardzo przydatne w przypadku programów specjalnych. W ramach tej części artykułu poruszymy temat oprogramowania stworzonego, aby pomóc użytkownikom w zakresie ukrywania folderów.

Możliwość użycia Lim LockFolder do ukrycia folderów w systemie Windows

Programy często działają niezależnie od urządzeń systemowych. W związku z usunięciem wcześniej zainstalowanego oprogramowania wszystkie ukryte dane znów będą widoczne.

Odnosząc się bezpośrednio do istoty tej metody, ważne jest, aby zgłosić zastrzeżenie, że we wcześniej rozważanych metodach już poruszyliśmy niektóre programy o odpowiednim celu. Jednak ich zakres nie ogranicza się do wspomnianego oprogramowania i dlatego możesz być zainteresowany innymi, mniej ważnymi aplikacjami.

Możliwość używania Bezpiecznych folderów do ukrywania folderów w systemie Windows

Czytaj więcej: Programy do ukrywania katalogów

Zazwyczaj programy do ukrywania folderów wymagają wprowadzenia i zapisania tajnego klucza w celu późniejszego dostępu do informacji.

Proces wprowadzania hasła do programu w oknie startowym Wise Folder Hider

W razie potrzeby, w taki sam sposób, jak w przypadku folderów, można przetwarzać różne dokumenty.

Proces nawigacji do okna Eksploratora Windows w Wise Folder Hider

Niektóre programy obsługują uproszczony model zarządzania, przeciągając ukryty materiał do obszaru roboczego. Może to być przydatne, jeśli chcesz ukryć kilka niezależnych folderów.

Możliwość ukrycia folderu poprzez przeciąganie i upuszczanie w folderze Wise Folder Hider

Oprogramowanie pozwala między innymi na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez ustawienie haseł dla plików i folderów.

Możliwość ustawienia hasła dla ukrytego folderu w Hiderie folderu Mądrego

Możesz ukryć folder, między innymi, używając specjalnego elementu dodanego podczas instalacji programów i umieszczonego w menu kontekstowym eksploratora.

Kierując się przedstawioną listą działań, możesz łatwo ukryć dowolny katalog bez specjalnych problemów, niezależnie od stopnia jego wypełnienia. Nie należy jednak używać tego oprogramowania do ukrywania plików systemowych i folderów, aby nie napotkać przyszłych błędów i trudności.

Wniosek

Na zakończenie tego artykułu należy wspomnieć, że można łączyć przedstawione metody, zapewniając w ten sposób niezawodną ochronę osobistych katalogów. W tym samym czasie, korzystając z programu, nie zapomnij o haśle, którego utrata może stanowić problem dla początkującego użytkownika.

Nie zapominaj, że niektóre foldery można ukryć w najprostszy sposób, wyłączając ukryte pliki w ustawieniach systemowych.

Mamy nadzieję, że udało Ci się zrozumieć podstawowe subtelności ukrywania katalogów plików w środowisku systemu operacyjnego Windows.