Często użytkownicy instalujący uTorrent próbują znaleźć folder, w którym został zainstalowany. Przyczyny tego mogą być różne: od znalezienia plików konfiguracyjnych do ręcznego usuwania plików programów.

Stare wersje uTorrenta zostały zainstalowane w folderze "Program Files" na dysku systemowym. Jeśli masz wersję klienta starszą niż 3, szukaj tam.

Gdzie są zainstalowane stare wersje uTorrent

Pliki konfiguracyjne są w tym przypadku pod ścieżką C: Users Twoje konto AppData Roaming .

Pliki konfiguracyjne UTorrent

Nowe wersje są instalowane w powyższy sposób.

Gdzie zainstalować nowe wersje uTorrent

Trochę życia od autora. Aby znaleźć miejsce, w którym znajduje się plik wykonywalny programu (w naszym przypadku uTorrent), należy kliknąć skrót prawym przyciskiem myszy i wybrać "Lokalizacja pliku" . Otworzy się folder z zainstalowaną aplikacją.

Jak znaleźć plik za pomocą skrótu programu

Ponadto lokalizacja pliku jest wyświetlana w etykiecie narzędzia po najechaniu kursorem myszy na skrót.

Etykietka po najechaniu kursorem na etykietę

Teraz wiesz, gdzie znaleźć folder z zainstalowanym klientem torrent uTorrent.