Dla wygodniejszego zarządzania uruchomionym wirtualnym systemem operacyjnym VirtualBox , możliwe jest tworzenie folderów współdzielonych. Są one w równym stopniu dostępne z systemów hosta i gościa i są przeznaczone do łatwej wymiany danych między nimi.

Foldery współdzielone w VirtualBox

Dzięki udostępnionym folderom użytkownik może przeglądać i używać lokalnie przechowywanych plików, nie tylko na komputerze głównym, ale także w systemie-gościu. Ta funkcja upraszcza interakcję systemów operacyjnych i eliminuje potrzebę podłączania dysków flash USB, przesyłania dokumentów do usług przechowywania w chmurze i innych sposobów przechowywania danych.

Krok 1: Utwórz udostępniony folder na hoście

Foldery współdzielone, z którymi oba komputery mogą pracować w przyszłości, muszą znajdować się w głównym systemie operacyjnym. Są one tworzone w dokładnie taki sam sposób jak zwykłe foldery w systemie Windows lub Linux. Ponadto możesz wybrać dowolny istniejący folder jako folder publiczny.

Krok 2: Skonfiguruj VirtualBox

Utworzone lub wybrane foldery muszą zostać udostępnione obu systemom operacyjnym poprzez konfigurację VirtualBox.

 1. Otwórz Menedżera VB, wybierz maszynę wirtualną i kliknij "Konfiguruj" .
 2. Uruchamianie ustawień Ubuntu w VirtualBox

 3. Przejdź do sekcji "Foldery udostępnione" i kliknij ikonę plusa po prawej stronie.
 4. Ustawienia folderów publicznych Ubuntu w VirtualBox

 5. Zostanie otwarte okno, w którym pojawi się monit o podanie ścieżki do folderu. Kliknij strzałkę i wybierz "Inne" z menu rozwijanego. Określ lokalizację za pomocą standardowego przewodu systemowego.
 6. Ścieżka do udostępnionego folderu w VirtualBox

 7. Pole "Nazwa folderu" jest zwykle wypełniane automatycznie, zastępując nazwę oryginalnego folderu, ale w razie potrzeby można je zmienić na inny.
 8. Aktywuj opcję "Auto-połączenie" .
 9. Jeśli chcesz zapobiec zmianom w folderze dla systemu-gościa, zaznacz atrybut "Tylko do odczytu" .
 10. Atrybuty udostępnionego folderu w VirtualBox

 11. Po zakończeniu ustawień wybrany folder pojawi się w tabeli. Możesz dodać kilka takich folderów, a wszystkie zostaną wyświetlone tutaj.
 12. Dodany publiczny folder Ubuntu w VirtualBox

Po zakończeniu tego kroku będziesz musiał użyć dodatkowego oprogramowania zaprojektowanego do precyzyjnego dostrojenia VirtualBox.

Krok 3: Zainstaluj dodatki dla gości

Dodatki dla gości VirtualBox to zastrzeżony zestaw zaawansowanych funkcji umożliwiających bardziej elastyczną pracę z wirtualnymi systemami operacyjnymi.

Przed instalacją nie zapomnij zaktualizować programu VirtualBox do najnowszej wersji, aby uniknąć problemów ze zgodnością programu i dodatków.

Idź do przez ten link do strony pobierania oficjalnej witryny VirtualCox.

Kliknij link "Wszystkie obsługiwane platformy" i pobierz plik.

Pobieranie pakietu rozszerzeń VirtualBox

W systemach Windows i Linux jest instalowany na różne sposoby, więc przyjrzymy się obu opcjom dalej.

 • Instalowanie pakietu rozszerzeń VM VirtualBox w systemie Windows
 1. Na pasku menu VirtualBox wybierz Urządzenia > "Dołącz obraz OSG gościa ..." .
 2. Podłączanie obrazu dodatku Windows do VirtualBox

 3. W Eksploratorze pojawi się emulowany dysk z instalatorem dodatku gościa.
 4. Emulowany dysk z dodatkami Windows w VirtualBox

 5. Kliknij dwukrotnie dysk lewym przyciskiem myszy, aby uruchomić instalator.
 6. Rozpocznij instalację pakietu rozszerzeń VirtualBox w systemie Windows

 7. Wybierz folder na wirtualnym systemie operacyjnym, w którym zostaną zainstalowane dodatki. Zaleca się, aby nie zmieniać ścieżki.
 8. Wybór ścieżki instalacji pakietu VirtualBox Extension Pack w systemie Windows

 9. Wyświetlane są składniki instalacji. Kliknij Zainstaluj .
 10. Wybieranie komponentów instalacyjnych pakietu rozszerzenia VirtualBox w systemie Windows

 11. Rozpocznie się instalacja.
 12. Instalowanie pakietu rozszerzeń VirtualBox w systemie Windows

 13. Na pytanie: "Zainstaluj oprogramowanie dla tego urządzenia?" Wybierz "Zainstaluj" .
 14. Instalowanie opcjonalnego pakietu VirtualBox Extension Pack w systemie Windows

 15. Po zakończeniu pojawi się monit o ponowne uruchomienie. Zgadzam się, klikając "Zakończ" .
 16. Zrestartuj Windows VirtualBox

 17. Po ponownym uruchomieniu przejdź do Eksploratora, aw sekcji "Sieć" możesz znaleźć ten sam udostępniony folder.
 18. W niektórych przypadkach wykrywanie sieci może zostać wyłączone, a po kliknięciu przycisku "Sieć" pojawia się następujący komunikat o błędzie:

  Rozłączone środowisko sieciowe Windows w VirtualBox

  Kliknij OK .

 19. Otworzy się folder informujący, że ustawienia sieciowe nie są dostępne. Kliknij to powiadomienie i wybierz "Włącz wykrywanie sieci i udostępnianie plików" w menu.
 20. Włącz środowisko sieciowe Windows w VirtualBox

 21. W oknie z pytaniem o umożliwienie odnajdywania sieci wybierz pierwszą opcję: "Nie, ustaw sieć, do której ten komputer jest podłączony jako prywatny" .
 22. Ustawienia Otoczenie sieciowe Windows w VirtualBox

 23. Teraz, ponownie klikając "Sieć" w lewej części okna, pojawi się folder współdzielony o nazwie "VBOXSVR" .
 24. Folder współdzielony w katalogu sieci Windows w VirtualBox

 25. Wewnątrz przechowywane są przechowywane pliki udostępnionego folderu.
 26. Wyświetlanie plików w folderze współdzielonym Windows w VirtualBox

 • Instalowanie pakietu VB VirtualBox Extension Pack w systemie Linux

Instalacja dodatków do systemu operacyjnego na Linuksie zostanie pokazana na przykładzie najpopularniejszej dystrybucji - Ubuntu.

 1. Uruchom system wirtualny i na pasku menu VirtualBox wybierz Urządzenia > "Dołącz obraz OSG gościa ..." .
 2. Montowanie obrazu dysku dodatkowego Ubuntu w VirtualBox

 3. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o uruchomienie pliku wykonywalnego na dysku. Kliknij przycisk "Uruchom" .
 4. Uruchamianie pliku wykonywalnego Ubuntu w VirtualBox

 5. Proces instalacji zostanie wyświetlony w "Terminalu" , który następnie można zamknąć.
 6. Instalowanie pakietu rozszerzeń VirtualBox w Ubuntu

 7. Folder współdzielony może nie być dostępny z następującym błędem:

  "Zawartość tego folderu nie mogła zostać wyświetlona. Nie ma wystarczających uprawnień do przeglądania zawartości obiektu sf_FolderName .

  Dlatego zaleca się otwarcie z wyprzedzeniem nowego okna "Terminal" i zarejestrowanie w nim następującego polecenia:

  sudo adduser имя_учетной_записи vboxsf

  Wprowadź hasło dla sudo i poczekaj, aż użytkownik zostanie dodany do grupy vboxsf.

 8. Uzyskanie praw użytkownika pakietu VirtualBox Extension Pack w systemie Ubuntu

 9. Zrestartuj maszynę wirtualną.
 10. Po uruchomieniu systemu przejdź do eksploratora, aw katalogu po lewej stronie znajdź udostępniony folder. W takim przypadku standardowy folder systemowy "Obrazy" stał się powszechny. Teraz może być używany przez systemy operacyjne hosta i gościa.
 11. Wspólny folder Ubuntu w VirtualBox

W innych dystrybucjach systemu Linux ostatni krok może się nieznacznie różnić, ale w większości przypadków zasada podłączenia folderu współdzielonego pozostaje taka sama.

W tak prosty sposób można podłączyć dowolną liczbę folderów publicznych w VirtualBox.