Flash to platforma wykorzystywana do tworzenia aplikacji i treści multimedialnych - banerów, animacji i gier. Aby wejść w interakcję ze środowiskiem, stworzono kilka programów, które umożliwiają tworzenie materiałów wymienionych powyżej. O nich i zostaną omówione w tej recenzji.

Adobe Flash Professional

Program ten, opracowany przez Adobe, jest prawdopodobnie najbardziej znanym narzędziem do tworzenia aplikacji Flash, animacji i animowanych obiektów internetowych. Posiada wiele funkcji, z których jedną jest możliwość programowania poleceń w języku Action Script.

Program do tworzenia aplikacji Flash Adobe Flash Professional

Pobierz Adobe Flash Professional

Adobe Flash Builder

Flash Builder to potężny edytor kodu źródłowego dla aplikacji z funkcjami debugowania. Może pracować jako niezależne narzędzie do tworzenia programów oraz jako pomocnicze narzędzie do edycji projektów utworzonych w programie Adobe Flash Professional.

Program do tworzenia aplikacji Flash Adobe Flash Builder

Pobierz Adobe Flash Builder

KoolMoves

Twórca amerykańskich programistów Lucky Monkey Designs ma na celu konkurowanie z produktami Adobe. Posiadanie tych samych podstawowych funkcji - produkcja animacji i programowanie działań - program ma bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs i jest trudniejszy do nauczenia.

Program do tworzenia aplikacji Flash KoolMoves

Pobierz KoolMoves

Zapoznaliśmy się z kilkoma przedstawicielami oprogramowania zaprojektowanymi do pomocy w tworzeniu aplikacji multimedialnych. Pierwsze dwa produkty uzupełniają się, a przy odpowiednim podejściu i umiejętnościach radzą sobie z każdym zadaniem, ale są bardzo złożone. KoolMoves to bardziej kompaktowe i łatwe w użyciu narzędzie.