Kluczem do pięknej gry na gitarze, oprócz bezpośredniej umiejętności radzenia sobie z tym instrumentem muzycznym, jest również poprawne strojenie. Specjalne oprogramowanie, zaprojektowane w celu uproszczenia i zmaksymalizowania automatyzacji personalizacji, może stanowić znaczącą pomoc w tym procesie. Godnym przedstawicielem tej kategorii oprogramowania jest program "Tworzenie gitary 6-strunowej".

Konfigurowanie instrumentu muzycznego

Praca programu polega na badaniu dźwięku odbieranego przez mikrofon w celu uzyskania podobieństwa do dźwięku odpowiadającego pewnej nucie. Wyniki tego działania są podawane przez oprogramowanie w formie skali pokazującej odchylenie częstotliwości odbieranej fali dźwiękowej od referencyjnej.

Regulacja gitary za pomocą mikrofonu Regulacja gitary 6-strunowej

Zalety

  • Program jest niezwykle łatwy w użyciu;
  • Bezpłatny model dystrybucji;
  • Obsługa języka rosyjskiego.

Wady

  • Brak programu na oficjalnej stronie programisty.

Konieczność ciągłego dostosowywania instrumentów muzycznych może być dość irytująca, ale bez tego działania nie można obejść się bez tego. Bardzo pomocna w strojeniu gitary może być program "Tuning the 6-strunowa gitara", rozważany przez nas w tym krótkim przeglądzie.