Rozproszony pakiet Microsoft Visual C ++ to zestaw komponentów i wtyczek niezbędnych do uruchamiania aplikacji w środowisku Windows, opracowany przez zintegrowane środowisko Microsoft Visual C ++ (MS), które jest częścią Visual Studio (VS). Wśród takich programów, jak wiele narzędzi systemowych i gier, kochanych przez tysiące użytkowników.

Uruchamianie aplikacji

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C ++ pozwala na uruchamianie aplikacji utworzonych w Visual Studio - zintegrowanym środowisku programistycznym firmy Microsoft. Ta funkcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zwykli użytkownicy nie musieli instalować złożonego pakietu oprogramowania VS w celu uruchamiania aplikacji opracowanych w tym środowisku. Wśród nich są programy składające się z komponentów: C ++, MFC (Microsoft Foundation Classes), CRT, C ++ AMP i OpenMP.

Dynamiczny link

Ponadto główne funkcje redystrybucji MS Visual C ++ obejmują dynamiczne łączenie komponentów systemu z bibliotekami Visual C ++, które są wymagane podczas wykonywania aplikacji. Innymi słowy, ta konfiguracja pozwala niektórym plikom wykonywalnym na wykorzystanie swoich zasobów i wywołanie funkcji VC ++ znajdujących się w oddzielnym pliku, poprzez wywołanie komponentów systemowych.

Rejestracja bibliotek

Pakiety rozproszone pełnią funkcję instalacji i rejestracji bibliotek Visual C ++. Ponadto każdy taki pakiet podczas instalacji sprawdza, czy nowsza wersja produktu jest zainstalowana na komputerze, a jeśli tak jest, pakiet nie jest instalowany, a system korzysta z zestawu bibliotek z nowszego zestawu produktów.

Zalety

  • Elementarny proces instalacji;
  • Składanie wszystkich niezbędnych komponentów i bibliotek w jednym instalatorze wsadowym;
  • Rejestracja bibliotek C ++ bez instalowania środowiska programistycznego;
  • Stała aktualizacja pakietów przez programistów.

Wady

  • Pakiety, a także aktualizacje, zajmują określone miejsce na dysku;
  • W zależności od konfiguracji systemu i pakietu instalacyjnego proces instalacji pakietu dystrybucyjnego może zająć trochę czasu.

Pakiet dystrybucyjny Microsoft Visual C ++ jest dość przydatnym i praktycznym narzędziem zaprojektowanym w celu uproszczenia pracy zwykłych użytkowników, dla których instalowanie całego kompleksu VS jest skomplikowane i niedostępne.

Pobierz Redystrybucję Microsoft Visual C ++ za darmo

Po wybraniu lokalizacji pakietu, która odpowiada językowi twojego systemu operacyjnego, na kolejnym etapie pobierania, nie zapomnij podać poprawnej głębi bitowej - 32 lub 64-bitowej (odpowiednio x86 i x64).

Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2017 z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2015 z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2013 z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2012 z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2010 z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2008 (x86) z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2008 (x64) z oficjalnej strony
Pobierz pakiet Microsoft Visual C ++ 2005 (x86) z oficjalnej strony