Macrium Reflect - program przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych danych i tworzenia obrazów dysków i partycji z możliwością odzyskiwania po awarii.

Kopia zapasowa danych

Program Soft umożliwia rezerwowanie folderów i pojedynczych plików do późniejszego odtwarzania, a także dysków lokalnych i woluminów (partycji). Podczas kopiowania dokumentów i katalogów tworzony jest plik kopii zapasowej w lokalizacji wybranej w ustawieniach. Opcjonalnie uprawnienia do systemu plików NTFS są zachowywane, a niektóre typy plików są wykluczone.

Tworzenie kopii zapasowej plików i folderów w programie Macrium Reflect Tworzenie kopii zapasowej plików i folderów w programie Macrium Reflect

Rezerwacja dysków i partycji oznacza utworzenie pełnego obrazu z zachowaniem struktury katalogów i tabeli plików (MFT).

Tworzenie kopii zapasowej dysków i partycji w programie Macrium Reflect

Tworzenie kopii zapasowych partycji systemowych, czyli zawierających sektory rozruchowe, odbywa się za pomocą osobnej funkcji. W tym przypadku nie tylko parametry systemu plików są zapisywane, ale MBR jest także głównym rekordem rozruchowym systemu Windows. Jest to ważne, ponieważ system operacyjny nie może uruchomić się z dysku, na którym jest wdrożona prosta kopia zapasowa.

Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej w Macrium Reflect

Odzyskiwanie danych

Przywracanie zarezerwowanych danych jest możliwe zarówno w folderze źródłowym lub na dysku, jak i w innej lokalizacji.

Odzyskiwanie danych z obrazu dysku w Macrium Reflect

Program umożliwia także montowanie dowolnych utworzonych kopii zapasowych w systemie, takich jak dyski wirtualne. Ta funkcja umożliwia nie tylko przeglądanie zawartości kopii i obrazów, ale również wyodrębnianie (przywracanie) pojedynczych dokumentów i katalogów.

Montowanie kopii zapasowej jako dysku wirtualnego w Macrium Reflect

Kopia zapasowa według harmonogramu

Program do planowania zadań wbudowany w program pozwala skonfigurować ustawienia automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Ta opcja jest jednym z etapów tworzenia kopii zapasowej. Do wyboru są trzy rodzaje operacji:

 • Pełna kopia zapasowa, która tworzy nową kopię wszystkich wybranych elementów.
 • Przyrostowe kopiowanie przy zachowaniu modyfikacji systemu plików.
 • Utwórz kopie różnicowe zawierające tylko zmodyfikowane pliki lub ich fragmenty.

Wszystkie parametry, w tym czas rozpoczęcia operacji i okres przechowywania kopii, można regulować ręcznie lub korzystać z gotowych ustawień wstępnych. Na przykład zestaw ustawień o nazwie "Dziadek, Ojciec, Syn" tworzy pełną kopię raz w miesiącu, różnicę - co tydzień, przyrostowo - każdego dnia.

Konfigurowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych w Macrium Reflect

Tworzenie klonów dysków

Program pozwala tworzyć klony dysków twardych z automatycznym transferem danych do innego medium lokalnego.

Klonowanie dysków twardych w Macrium Reflect

W ustawieniach operacji można wybrać dwa tryby:

 • Tryb "Intelligent" przesyła tylko te dane, które są używane przez system plików. W takim przypadku dokumenty tymczasowe, pliki stronicowania i hibernacje są wykluczone z kopii zapasowej.
 • W trybie "Forensic" cały dysk jest kopiowany całkowicie, niezależnie od typów danych, co zajmuje znacznie więcej czasu.

Tutaj możesz wybrać opcję sprawdzenia systemu plików pod kątem błędów, włączenia szybkiego kopiowania, w którym przesyłane są tylko zmienione pliki i parametry, a także wykonać procedurę TRIM dla dysku SSD.

Skonfiguruj klonowanie dysku twardego w Macrium Reflect

Ochrona obrazów

Funkcja "Image Guardian" chroni utworzone obrazy dysków przed edycją przez innych użytkowników. Ta ochrona jest bardzo ważna podczas pracy w sieci lokalnej lub z dyskami sieciowymi i folderami. "Image Guardian" dotyczy wszystkich kopii dysku, na którym jest aktywowany.

Ochrona obrazu dysku przed edycją w Macrium Reflect

Sprawdzanie systemu plików

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie systemu plików dysku docelowego pod kątem błędów. Jest to konieczne w celu zapewnienia integralności plików i MFT, w przeciwnym razie utworzona kopia może nie działać.

Sprawdzanie systemu plików pod kątem błędów w programie Macrium Reflect

Dziennik operacji

Program zapewnia użytkownikowi możliwość przeglądania szczegółowych informacji o zakończonych procedurach tworzenia kopii zapasowych. Dziennik rejestruje informacje o bieżących ustawieniach, lokalizacji docelowej i źródłowej, rozmiarze kopii i stanie operacji.

Przeglądanie dziennika operacji w Macrium Reflect

Awaryjny dysk

Podczas instalowania oprogramowania na komputerze z serwera firmy Microsoft pobierany jest pakiet dystrybucyjny zawierający środowisko odzyskiwania środowiska PE. Funkcja tworzenia dysku awaryjnego integruje w nim startową wersję programu.

Tworzenie dysku odzyskiwania odzyskiwania w Macrium Reflect

Podczas tworzenia obrazu możesz wybrać jądro, na którym będzie oparte środowisko ratunkowe.

Wybór jądra środowiska odzyskiwania w Macrium Reflect

Nagrywanie odbywa się na płytach CD, dyskach flash lub plikach ISO.

Zapisywanie obrazu na dysku flash USB lub w pliku w Macrium Reflect

Za pomocą utworzonego nośnika startowego można wykonywać wszystkie operacje bez uruchamiania systemu operacyjnego.

Środowisko ratunkowe na dysku ratunkowym w programie Macrium Reflect

Integracja w menu startowym

Macrium Reflect pozwala również utworzyć specjalny obszar na dysku twardym zawierający środowisko przywracania. Różnica w stosunku do dysku awaryjnego polega na tym, że w tym przypadku nie jest wymagana. Dodatkowy element pojawia się w menu startowym systemu operacyjnego, którego aktywacja uruchamia program w środowisku Windows PE.

Integracja programu Macrium Reflect w menu startowym OS

Zalety

 • Możliwość przywracania pojedynczych plików z kopii lub obrazu.
 • Ochrona obrazów przed edycją;
 • Klonowanie dysków w dwóch trybach;
 • Tworzenie środowiska przywracania na nośnikach lokalnych i wymiennych;
 • Elastyczne ustawienia harmonogramu.

Wady

 • Nie ma oficjalnej rosyjskiej lokalizacji;
 • Płatna licencja.

Macrium Reflect to wielofunkcyjny zespół do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania informacji. Obecność dużej liczby funkcji i dostrajanie pozwala skutecznie zarządzać rezerwacją w celu zapisania ważnych danych użytkownika i systemu.

Pobierz wersję próbną Macrium Reflect

Pobierz najnowszą wersję programu z oficjalnej strony