Kingo Root to poręczny program do szybkiego uzyskiwania praw root na Androida. Rozszerzone prawa pozwalają wykonywać dowolne manipulacje na urządzeniu, a w tym samym czasie, jeśli są niewłaściwie używane, mogą stanowić zagrożenie, ponieważ napastnicy uzyskują pełny dostęp do systemu plików.

Instrukcje dotyczące używania Kingo Root

Teraz zastanów się, jak korzystać z tego programu, aby dostosować system Android i uzyskać root.

1. Konfigurowanie urządzenia

Należy pamiętać, że po aktywowaniu uprawnień roota gwarancja producenta traci ważność.

Przed rozpoczęciem procesu konieczne jest wykonanie niektórych operacji na urządzeniu. Wchodzimy w "Ustawienia" - "Bezpieczeństwo" - "Nieznane źródła" . Włącz opcję.

Nieznane źródła

Teraz włączamy debugowanie USB. Może być w różnych katalogach. W najnowszych modelach Samsung, w LG, musisz przejść do "Ustawienia" - "O urządzeniu" , kliknij 7 razy w polu "Numer kompilacji" . Następnie otrzymasz powiadomienie, że jesteś programistą. Teraz naciskamy strzałkę i wracamy do "Ustawień" . Powinieneś mieć nowy element "Opcje programisty" lub "Dla programisty", po przełączeniu się do którego zobaczysz niezbędne pole "Debugowanie przez USB" . Aktywuj to.

Debugowanie przez USB

Ta metoda została rozważona na przykładzie telefonu Nexus 5 od LG. W niektórych modelach innych producentów nazwa powyższych pozycji może się nieznacznie różnić, w niektórych urządzeniach "Opcje programisty" są domyślnie aktywne.

Eliminacje zostały zakończone, teraz przejdź do samego programu.

2. Uruchom program i zainstaluj sterowniki

Ważne: nieoczekiwana awaria procesu uzyskiwania uprawnień roota może doprowadzić do awarii urządzenia. Wszystkie poniższe instrukcje są wykonywane na własne ryzyko. Ani my, ani twórcy Kingo Root nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje.

Otwórz Kingo Root i podłącz urządzenie za pomocą kabla USB. Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie i instalacja sterowników dla systemu Android. Jeśli proces zakończy się pomyślnie, ikona "Root" zostanie wyświetlona w głównym oknie programu.

Włącz pełne prawa w Kingo Root

3. Proces uzyskiwania uprawnień

Klikamy na niego i czekamy na zakończenie operacji. Wszystkie informacje o procesie zostaną odzwierciedlone w pojedynczym oknie programu. Na ostatnim etapie pojawia się przycisk "Zakończ" , wskazujący, że operacja zakończyła się pomyślnie. Po ponownym uruchomieniu smartfona lub tabletu, które nastąpią automatycznie, prawa roota staną się aktywne.

Zakończenie Kingo Root

Dzięki niewielkim manipulacjom można uzyskać większy dostęp do urządzenia i w pełni wykorzystać jego możliwości.