Synchronizacja z pamięcią zdalną to bardzo wygodne narzędzie, dzięki któremu można nie tylko zapisać dane przeglądarki z nieoczekiwanych awarii, ale także zapewnić im dostęp do właściciela konta ze wszystkich urządzeń za pomocą przeglądarki Opera. Dowiedzmy się, jak zsynchronizować zakładki, panel ekspresowy, historię odwiedzin, hasła do witryn i inne dane w przeglądarce Opera.

Tworzenie konta

Po pierwsze, jeśli użytkownik nie ma konta w Operze, to aby utworzyć usługę synchronizacji, należy ją utworzyć. W tym celu przejdź do głównego menu Opery, klikając jego logo w lewym górnym rogu przeglądarki. Na otwartej liście wybierz pozycję "Synchronizacja ...".

Przejdź do sekcji synchronizacji w Operze

W otwartym oknie w prawej połowie przeglądarki kliknij przycisk "Utwórz konto".

Idź, aby utworzyć konto w Operze

Następnie otwiera się formularz, w którym w rzeczywistości należy podać swoje poświadczenia, a mianowicie adres e-mail i hasło. Nie trzeba potwierdzać skrzynki elektronicznej, ale pożądane jest, aby podać prawdziwy adres, a następnie mieć możliwość, w przypadku utraty hasła, przywrócenia go. Hasło jest wprowadzane losowo, ale składa się z co najmniej 12 znaków. Pożądane jest, aby było to skomplikowane hasło, które zawiera litery w różnych rejestrach i numerach. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk "Utwórz konto".

Utwórz konto w Operze

Dlatego konto jest tworzone. Na ostatnim etapie nowego okna użytkownik musi kliknąć przycisk "Synchronizacja".

Synchronizacja w Operze

Istnieje synchronizacja danych przeglądarki Opera z pamięcią zdalną. Teraz użytkownik będzie miał do nich dostęp z dowolnego urządzenia, na którym Opera jest dostępna.

Zaloguj się do swojego konta

Teraz zastanówmy się, jak wejść na konto synchronizacji, jeśli ma już użytkownika, aby zsynchronizować dane Opery z innego urządzenia. Podobnie jak w poprzednim czasie, przejdź do głównego menu przeglądarki w sekcji "Synchronizacja ...". Ale teraz, w wyświetlonym oknie, kliknij przycisk "Zaloguj się".

Zaloguj się do konta w Operze

W otwartym formularzu wpisz adres skrzynki e-mail i hasło, które zostało wcześniej wprowadzone podczas rejestracji. Kliknij przycisk "Zaloguj się".

Zaloguj się do Opery

Istnieje synchronizacja ze zdalną składnicą danych. Oznacza to, że zakładki, ustawienia, historia odwiedzanych stron, hasła do witryn i inne dane są uzupełniane w przeglądarce przez te, które znajdują się w repozytorium. Informacje z przeglądarki są z kolei przesyłane do repozytorium i tam aktualizowane.

Synchronizacja jest włączona w Operze

Synchronizuj ustawienia

Ponadto możesz wykonać niektóre ustawienia synchronizacji. Aby to zrobić, musisz już być na swoim koncie. Przejdź do menu przeglądarki i wybierz element "Ustawienia". Lub naciśnij Alt + P.

Przejdź do ustawień przeglądarki Opera

W otwartym oknie ustawień przejdź do podsekcji "Przeglądarka".

Przejdź do sekcji Przeglądarka w Operze

Następnie w bloku ustawień "Synchronizacja" kliknij przycisk "Ustawienia zaawansowane".

Przejdź do zaawansowanych ustawień synchronizacji Opery

W oknie, które się otworzy, ustawiając pola wyboru powyżej określonych elementów, możesz określić, które dane zostaną zsynchronizowane: zakładki, otwarte karty, ustawienia, hasła, historia. Domyślnie wszystkie te dane są zsynchronizowane, ale użytkownik może wyłączyć synchronizację dowolnego elementu osobno. Ponadto możesz od razu wybrać poziom szyfrowania: szyfrowanie tylko haseł do witryn lub wszystkich danych. Pierwsza opcja jest ustawiona domyślnie. Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk "OK".

Zaawansowane ustawienia synchronizacji dla Opery

Jak widać, procedura tworzenia konta, jego ustawień i procesu synchronizacji są proste w porównaniu z innymi podobnymi usługami. Pozwala to na łatwy dostęp do wszystkich danych Opery z dowolnego miejsca, w którym znajduje się dana przeglądarka i Internet.