Mikrofon stanowi integralną część wykonywania niektórych zadań, które zwykle obejmują nagrywanie dźwięku i komunikację internetową. Postępując w ten sposób, nietrudno zgadnąć, że to urządzenie wymaga ustawienia pewnych parametrów, które omówimy dalej w ramach tego artykułu.

Konfigurowanie mikrofonu w systemie Windows

Natychmiast zauważ, że proces ustawiania ustawień urządzenia do nagrywania dźwięku na laptopie nie różni się zbytnio od podobnych parametrów na komputerze osobistym. W rzeczywistości jedyną możliwą różnicą jest tutaj rodzaj urządzenia:

  • Wbudowany;
  • Zewnętrzny.

Mikrofon zewnętrzny może być wyposażony w dodatkowe filtry, które wykonują automatyczną kalibrację przychodzącego dźwięku. Niestety, nie możemy powiedzieć tego samego o zintegrowanym urządzeniu, często powodując problemy dla właściciela laptopa, polegające na ciągłym zakłócaniu i przerywaniu instalacji wzmacniających.

Korzystanie z zewnętrznego filtru mikrofonowego

Mikrofon zewnętrzny może mieć różne modele z kilkoma możliwymi interfejsami do podłączenia do laptopa. To z kolei ponownie silnie wpływa na jakość oryginalnego dźwięku.

Wyjmowanie mikrofonu z laptopa

Aby uniknąć ogromnej większości problemów z mikrofonem, możesz skorzystać z specjalnych programów lub partycji systemu Windows. W każdym razie postaramy się opowiedzieć o wszystkich możliwych metodach dostrojenia tego rodzaju sprzętu.

Metoda 1: Włączanie i wyłączanie urządzenia

Ta metoda umożliwia włączenie lub wyłączenie wbudowanego rejestratora dźwięku. Takie podejście jest bezpośrednio związane z konfiguracją mikrofonu, ponieważ podczas podłączania nowego sprzętu, system często domyślnie działa z podstawową.

Kontrolki w różnych wersjach systemu operacyjnego Windows nie różnią się zbytnio od siebie.

Aby zrozumieć proces włączania i wyłączania rejestratora, zalecamy zapoznanie się ze specjalnymi instrukcjami na naszej stronie internetowej.

Aktywowanie mikrofonu poprzez ustawienia systemowe

Czytaj więcej: Włączanie mikrofonu w systemie Windows

Metoda 2: Ustawienia systemu

Raczej, jako uzupełnienie pierwszej metody, w przypadku jakichkolwiek problemów w procesie korzystania z urządzenia, konieczne jest zdiagnozowanie sprzętu pod kątem różnego rodzaju wadliwego działania. Wszelkie problemy z mikrofonem są głównym powodem analizowania parametrów dla niewłaściwych ustawień. Dotyczy to zarówno urządzenia wbudowanego, jak i zewnętrznego.

Zalecamy skorzystanie ze specjalnej instrukcji dotyczącej wszystkich systemowych metod ustawiania parametrów mikrofonu na przykładzie użycia Windows 10.

Przejdź do podstawowych ustawień mikrofonu za pośrednictwem panelu sterowania

Czytaj więcej: Rozwiązywanie problemów z mikrofonem na laptopie z systemem Windows 10

Metoda 3: Korzystanie z Realtek HD

Każde urządzenie nagrywające dźwięk można skonfigurować bezproblemowo, nie tylko z wcześniej napisanymi narzędziami systemowymi, ale również ze specjalnym programem instalowanym automatycznie wraz ze sterownikiem dźwięku. W tym przypadku mówimy bezpośrednio o tym Menedżer Realtek HD .

Otwórz okno żądanego programu, używając standardowego panelu sterowania Windows, wybierając element "Menedżer Realtek HD" .

Przejdź do Menedżera Realtek HD za pomocą panelu sterowania

W przypadku początkowego uruchomienia programu rozsyłającego użytkownik zostanie domyślnie poproszony o oznaczenie urządzenia jako urządzenia podstawowego z możliwością zapisywania ustawień.

Ustawianie podstawowych ustawień dla urządzeń audio w Menedżerze Realtek HD

Konfiguracja urządzenia rejestrującego odbywa się na specjalnej zakładce "Mikrofon" w Menedżerze Realtek HD.

Przejdź do zakładki Mikrofon w Menedżerze Realtek HD

Po przedstawieniu parametrów skonfiguruj, a następnie skalibruj przychodzące dźwięki.

Konfigurowanie i kalibracja mikrofonu w Menedżerze Realtek HD

Po ustawieniu odpowiednich ustawień urządzenie nagrywające dźwięk powinno uzyskać zadowalający odgłos.

Metoda 4: Korzystanie z programów

Oprócz wcześniej opisanego kontrolera Realtek HD, istnieje również inne oprogramowanie na rynku oprogramowania, które zostało stworzone specjalnie w celu poprawy brzmienia sprzętu. Generalnie bardzo trudno jest stworzyć konkretne przykłady z tego typu oprogramowania, ponieważ działają one na tym samym poziomie, najlepiej spełniając pierwotne zadanie.

W przypadku wbudowanego mikrofonu na laptopie dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie kilku takich programów.

W celu uniknięcia niepotrzebnych problemów, a także umożliwienia osobistego wyboru programu zgodnie z Twoimi celami, sugerujemy zapoznanie się z artykułem przeglądu naszego zasobu.

Używanie programu do regulacji dźwięku na komputerze

Czytaj więcej: Oprogramowanie do regulacji dźwięku

Bądź uważny, nie wszystkie prezentowane programy przetwarzają przychodzące dźwięki.

Na tym z podstawowymi metodami konfiguracji urządzenie rejestrujące można ukończyć przechodząc do bardziej konkretnego oprogramowania.

Metoda 5: Ustawienia Skype

Do chwili obecnej najsłynniejszą aplikacją do komunikacji przez Internet jest Skype , stworzony przez Microsoft. Z tego samego programisty, to oprogramowanie ma bardzo podobne parametry mikrofonu z ustawieniami systemowymi systemu operacyjnego Windows.

Wersja Skype dla urządzeń mobilnych nie różni się zbytnio od wersji komputerowej i dlatego ta instrukcja może być również przydatna.

Podczas korzystania ze Skype możesz mieć problemy ze sprzętem do nagrywania dźwięku, nawet jeśli działa on doskonale w innych programach. W przypadku takich problemów należy szczegółowo przestudiować specjalne instrukcje.

Rozwiązanie głównych problemów z mikrofonem w programie Skype

Czytaj więcej: Co zrobić, jeśli mikrofon nie działa w Skype

Problemy z tym oprogramowaniem są różne, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na określone problemy.

Rozwiązanie głównych problemów związanych z brakiem dźwięku w Skype

Czytaj więcej: Co jeśli nie słyszę w Skype?

Jako ogólne rozwiązanie problemów związanych z urządzeniem do nagrywania dźwięku w Skype, możesz zapoznać się ze szczegółowym artykułem o ustawianiu parametrów przychodzących dźwięków.

Ustawianie podstawowych parametrów mikrofonu w Skype

Czytaj więcej: Skonfiguruj mikrofon w Skype

Po pomyślnym rozwiązaniu istniejących problemów możesz użyć wbudowanych narzędzi do kalibracji dźwięku Skype. Rozmawialiśmy o tym również w specjalnie stworzonej instrukcji.

Testowanie mikrofonu dla programu Skype

Czytaj więcej: Jak sprawdzić mikrofon w Skype

Oprócz wszystkiego, co powiedziano w wielu przypadkach, szczególnie jeśli jesteś początkującym, nieprawidłowe działanie urządzenia do nagrywania dźwięku może być spowodowane jego wyłączonym stanem.

Aktywowanie mikrofonu dla Skype

Czytaj więcej: Włączanie mikrofonu w Skype

Ważne jest, aby rezerwować, że podczas ustawiania prawidłowych parametrów audio w Skype, wspólne problemy mogą być utrudnieniem. Jak się ich pozbyć i zapobiec podobnym trudnościom w przyszłości, powiedzieliśmy w jednym z pierwszych artykułów.

Rozwiązanie głównych problemów związanych z nieoperacyjnym funkcjonowaniem programu Skype

Czytaj także: Rozwiązywanie problemów ze Skype

Metoda 6: Ustaw mikrofon do nagrywania

Ta metoda jest bezpośrednim dodatkiem do wszystkich materiałów opisanych w tym artykule i ma na celu ustawienie ustawień w poszczególnych programach. W tym przypadku istnieje oprogramowanie stworzone w celu wykonywania zadań nagrywania dźwięku.

Najbardziej uderzającym przykładem niezależnych ustawień audio są odpowiednie parametry w obrębie Bandicam .

Aktywowanie mikrofonu poprzez ustawienia Bandicam

Czytaj więcej:
Jak włączyć mikrofon w Bandicam
Jak dostosować dźwięk w Bandicam

To oprogramowanie jest przeznaczone do nagrywania klipów wideo z przechwytywaniem dźwięku w systemie operacyjnym Windows i dlatego możesz mieć problemy z powodu braku doświadczenia z programem.

Poznanie głównego interfejsu użytkownika Bandicam

Czytaj więcej:
Jak korzystać z Bandikas
Jak skonfigurować Bandicam do nagrywania gier

Podobne parametry sprzętu do rejestracji dźwięku można znaleźć w innym oprogramowaniu, którego listę można znaleźć na poniższym łączu.

Używanie Fraps do przechwytywania wideo z dźwiękiem

Czytaj także: Programy do przechwytywania wideo z ekranu komputera

Wdrożenie opisanych wcześniej zaleceń pomoże rozwiązać problem z nagrywaniem dźwięku przez mikrofon.

Wniosek

Jak widać, proces konfigurowania mikrofonu na laptopie nie jest w stanie spowodować szczególnie istotnych problemów. Jedyną rzeczą, którą należy wykonać dokładnie, nie zapominając o wykonaniu kalibracji urządzenia rejestrującego dźwięk przez system i oprogramowanie.

To kończy ten artykuł. Pozostałe po przeczytaniu pytań można wyjaśnić w komentarzach.