We współczesnej rzeczywistości wiadomości e-mail są używane przez większość użytkowników Internetu, niezależnie od kategorii wiekowych. Z tego powodu właściwa obsługa poczty jest niezbędna dla każdej osoby, która ma oczywiste potrzeby związane z Internetem i komunikacją.

Wysyłanie listów przez e-mail

Proces pisania i późniejszego wysyłania wiadomości za pomocą dowolnych usług pocztowych jest pierwszą rzeczą, którą każdy użytkownik powinien poznać. W dalszej części artykułu ujawnimy temat wysyłania listów za pomocą wiadomości e-mail z kilkoma szczegółowymi wyjaśnieniami.

Oprócz tego, co zostało powiedziane, należy zauważyć, że prawie każda usługa pocztowa, mimo że posiada unikalne cechy, główna funkcjonalność pozostaje niezmieniona. To z kolei pozwoli ci, jako użytkownikowi, bez problemów rozwiązać problemy podczas wysyłania poczty.

Pamiętaj, że każda wysłana wiadomość dociera niemal natychmiast do adresata. W związku z tym nie można edytować ani usunąć litery po wysłaniu.

Yandex Mail

Usługa pocztowa od firmy Yandex wykazuje doskonałe wskaźniki stabilności w systemie przekazywania poczty od wielu lat. Z tego powodu ta wiadomość e-mail jest najbardziej zalecana przynajmniej z rosyjskojęzycznych zasobów tej odmiany.

Już poruszyliśmy temat tworzenia i dalszego wysyłania wiadomości w odpowiednim artykule na stronie.

Czytaj także: Wysyłanie wiadomości do Yandex.Mail

 1. Otwórz główną stronę elektronicznej skrzynki pocztowej od Yandex i wykonaj autoryzację.
 2. Proces przejścia na pocztę Yandex na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

 3. W prawym górnym rogu ekranu znajdź przycisk "Zapisz" .
 4. Proces przechodzenia do okna tworzenia wiadomości na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

 5. W kolumnie "Od kogo" możesz ręcznie zmienić swoje imię i nazwisko jako nadawcę, a także zmienić styl wyświetlania oficjalnej domeny Yandex.mail.
 6. Proces zmiany nazwy i adresu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

 7. Wypełnij pole "Do" zgodnie z adresem e-mail osoby, której potrzebujesz.
 8. Proces wpisywania nazwiska odbiorcy na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

  Automatyczny system tej usługi pomoże Ci wprowadzić pełną wiadomość e-mail.

 9. W razie potrzeby możesz wypełnić pole "Temat" według własnego uznania.
 10. Proces wpisywania tematu listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

 11. Bezbłędnie wprowadź wiadomość, która ma zostać wysłana do głównego pola tekstowego.
 12. Proces pisania tekstu wiadomości na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

  Maksymalny rozmiar litery, a także ograniczenia dotyczące projektu mają bardzo rozmyte ramy.

 13. Aby ułatwić przyszłą komunikację, zaleca się aktywację wewnętrznego systemu powiadamiania.
 14. Możliwość włączenia powiadomień na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

 15. Po zakończeniu wiadomości kliknij przycisk "Wyślij" .
 16. Proces wysyłania wypełnionego listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

Zwróć uwagę, że Yandex.Mail, podobnie jak inne podobne usługi, zapewnia możliwość automatycznego wysyłania poczty po określonym czasie. W takim przypadku ramki można ustawić w pełnej zgodności ze wszystkimi możliwymi preferencjami nadawcy.

Możliwość wykorzystania późnego wysłania listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

W procesie edycji w przypadku niestabilnej pracy usługi przy pisaniu dużych liter, szkice są zapisywane automatycznie. Aby je znaleźć i kontynuować wysyłanie, możesz później znaleźć się w odpowiedniej sekcji za pomocą menu nawigacyjnego skrzynki pocztowej.

Automatycznie zapisany szkic na oficjalnej stronie usługi pocztowej Yandex

Na tym kończą się wszystkie istniejące funkcje Yandex.Mail dotyczące procedury pisania i wysyłania listów.

Mail.ru

Jeśli porównasz usługę pocztową Mail.ru z udostępnionymi możliwościami z innymi podobnymi zasobami, jedynym godnym uwagi szczegółem jest fakt wystarczająco wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. W przeciwnym razie wszystkie działania, w szczególności pisanie listów, nie wyróżniają się niczym specjalnym.

Czytaj więcej: Jak wysłać e-mail do Mail.ru

 1. Po zakończeniu procedury autoryzacji przejdź do skrzynki pocztowej.
 2. Proces przejścia do poczty Mail.ru na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

 3. W lewym górnym rogu ekranu pod logo strony głównej kliknij przycisk "Napisz literę" .
 4. Proces przejścia do okna pisania listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

 5. Kolumna tekstowa "Do" powinna być wypełniona zgodnie z pełnym adresem e-mail odbiorcy.
 6. Proces wprowadzania nazwy odbiorcy na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

  Różnorodność poczty wykorzystywanej przez adresata nie ma znaczenia, ponieważ wszelkie usługi pocztowe doskonale współdziałają ze sobą.

 7. Możliwe jest również dodanie jeszcze jednego odbiorcy za pomocą automatycznego tworzenia kopii wiadomości.
 8. Możliwość utworzenia kopii wiadomości na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

 9. W następnej kolumnie "Temat" dodaj krótki opis przyczyny odwołania.
 10. Proces wpisywania tematu do listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

 11. W razie potrzeby możesz pobrać dodatkowe dokumenty za pomocą lokalnego magazynu danych, Reklama w chmurze lub inne wcześniej odebrane przechowywane wiadomości tekstowe z plikami.
 12. Możliwość dodawania plików do oficjalnej strony usługi pocztowej Mail.ru

 13. Główny blok tekstu na stronie, umieszczony pod paskiem narzędzi, musi zostać wypełniony tekstem odwołania.
 14. Proces wypełniania tekstu wiadomości na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

  Pole można pozostawić puste, ale w tej sytuacji tracimy poczucie wysyłania wiadomości.

 15. Tutaj także możesz skonfigurować system powiadomień, przypomnień i wysyłania listów w określonym czasie.
 16. Proces korzystania z dodatkowych funkcji na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

 17. Po zakończeniu wypełniania wymaganych bloków kliknij przycisk "Wyślij" w lewym górnym rogu nad polem "Do" .
 18. Proces wysyłania listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Mail.ru

 19. Po wysłaniu, odbiorca natychmiast odbierze pocztę, jeśli jego skrzynka pozwala na jej prawidłowe odbieranie.
 20. Pomyślnie wysłano list na oficjalnej stronie internetowej poczty Mail.ru

Jak widać, skrzynka pocztowa od firmy Mail.ru nie różni się zbytnio od Yandex i nie może powodować żadnych szczególnych trudności w procesie działania.

Gmail

Usługa pocztowa Google, w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych zasobów, ma unikalną strukturę interfejsu, co sprawia, że ​​początkującym trudno często opanować podstawowe funkcje. Jednak w tym przypadku wystarczy uważnie przeczytać każdy szczegół na ekranie, w tym podpowiedzi.

Oprócz tego, co zostało powiedziane, ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że Gmail często może stać się jedyną działającą usługą e-mail. Dotyczy to w szczególności rejestracji konta na różnych stronach, ponieważ wdrożony tutaj system przetwarzania poczty aktywnie współdziała z innymi e-mailami.

 1. Otwórz oficjalną witrynę usługi pocztowej od Google i zaloguj się.
 2. Proces logowania do witryny Gmail w oficjalnej witrynie usługi poczty Gmail

 3. W lewej części okna przeglądarki internetowej znajdź i użyj przycisku "Zapisz" nad jednostką główną w menu nawigacyjnym.
 4. Proces przejścia do okna pisania wiadomości na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmaila

 5. Teraz w prawym dolnym rogu strony zobaczysz podstawowy formularz do tworzenia listu, który można rozwinąć do pełnego ekranu.
 6. Proces ujawniania formy pisania listu na pełnym ekranie na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmail

 7. Wpisz adresy osób, które chcą wysłać tę wiadomość do pola tekstowego "Do" .
 8. Proces wprowadzania adresu odbiorcy listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmail

  W przypadku wielokrotnego przekazywania komunikatu użyj separatora przestrzeni między każdym określonym miejscem docelowym.

 9. Kolumna "Temat" , tak jak poprzednio, jest wypełniana, gdy wyraźnie jest konieczne wyjaśnienie przyczyn wysyłania wiadomości.
 10. Proces wprowadzania tematu wysłania listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmail

 11. Główne pole tekstowe jest wypełniane zgodnie z twoimi poglądami, nie zapominając o wykorzystaniu możliwości usług dotyczących projektu wysłanej wiadomości.
 12. Możliwość korzystania z rejestracji poczty na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmaila

 13. Pamiętaj, że wiadomość jest zapisywana sama i powiadamia o niej.
 14. Powiadomienie o zachowaniu listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmail

 15. Aby wysłać pocztę, kliknij przycisk "Wyślij" w lewym dolnym rogu aktywnego okna.
 16. Proces wysyłania listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmail

 17. Po wysłaniu wiadomości zostaniesz o tym powiadomiony.
 18. Pomyślnie wysłano list na oficjalnej stronie usługi pocztowej Gmail

Gmail, jak można zauważyć, jest bardziej ukierunkowany na używanie w pracy niż na komunikowanie się z innymi osobami za pośrednictwem poczty.

Rambler

Elektroniczna skrzynka pocztowa Rambler ma bardzo podobny styl do Mail.ru, ale w tym przypadku interfejs nie zapewnia niektórych funkcji. W związku z tym ta poczta jest bardziej odpowiednia do komunikacji z użytkownikami niż do organizowania obszaru roboczego lub wysyłania wiadomości.

 1. Przede wszystkim udaj się na oficjalną stronę poczty Rambler i przeprowadź rejestrację z kolejną autoryzacją.
 2. Proces przejścia do poczty Rambler na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

 3. Tuż pod górnym paskiem nawigacyjnym usług serwisu Rambler znajdź przycisk "Napisz literę" i kliknij go.
 4. Proces przejścia do okna tworzenia listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

 5. Dodaj adres wszystkich odbiorców w polu tekstowym "Do" , niezależnie od nazwy domeny.
 6. Proces wpisywania nazwiska odbiorcy listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

 7. W bloku "Subject" wstaw krótki opis przyczyn odwołania.
 8. Proces wpisywania tematu listu wysłanego na oficjalną stronę serwisu pocztowego Rambler

 9. Według własnego uznania, zgodnie z życzeniem, wypełnij główną część interfejsu tworzenia wiadomości, używając paska narzędzi, jeśli to konieczne.
 10. Proces wypełniania głównego pola listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

 11. Jeśli to konieczne, dodaj wszystkie załączniki za pomocą przycisku "Załącz plik" .
 12. Możliwość dodawania plików do listu na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

 13. Po zakończeniu tworzenia wiadomości kliknij przycisk z podpisem "Wyślij pocztę" w dolnej lewej części okna przeglądarki.
 14. Proces wysyłania utworzonej wiadomości na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

 15. Przy odpowiednim podejściu do tworzenia wiadomości zostanie ona pomyślnie wysłana.
 16. Pomyślnie wysłano list na oficjalnej stronie usługi pocztowej Rambler

Jak widać, podczas operacji serwisowej można uniknąć trudności, stosując się do głównych zaleceń.

Podsumowując wszystko, co jest powiedziane w tym artykule, ważne jest, aby wspomnieć, że każda poczta nie ma bardzo różnej funkcjonalnej odpowiedzi na raz wysłane wiadomości. W takim przypadku odpowiedź jest tworzona w specjalnie zaprojektowanym edytorze, w którym, między innymi, znajduje się wczesna litera od nadawcy.

Możliwość szybkiego reagowania na list na oficjalnej stronie usługi pocztowej

Mamy nadzieję, że udało Ci się zrozumieć możliwości tworzenia i wysyłania listów za pośrednictwem popularnych serwisów pocztowych.