Transformacja, rotacja, skalowanie i zniekształcanie obrazów - podstawa podstaw pracy z edytorem Photoshop.
Dziś porozmawiajmy o tym, jak włączyć obraz w Photoshopie.

Jak zawsze, program zapewnia kilka sposobów obracania obrazów.

Pierwszy sposób polega na przejściu do menu programu "Obraz - obrót obrazu" .

Odbicie obrazu w Photoshopie

W tym miejscu można obrócić obraz do zadanego kąta (90 lub 180 stopni) lub określić własny kąt obrotu.

Aby ustawić wartość, klikamy pozycję menu "Arbitralne" i wprowadzamy żądaną wartość.

Odbicie obrazu w Photoshopie

Wszystkie działania wykonane w ten sposób zostaną odzwierciedlone w całym dokumencie.

Drugi sposób polega na użyciu narzędzia "Obróć" , które znajduje się w menu "Edycja - Przekształć - obróć" .

Odbicie obrazu w Photoshopie

Obraz zostanie nałożony na specjalną ramkę, za pomocą której można obrócić zdjęcie w programie Photoshop.

Odbicie obrazu w Photoshopie

Po naciśnięciu klawisza Shift obraz zostanie obrócony o 15 stopni (15-30-45-60-90 ...).

Wygodnie jest wywołać tę funkcję, naciskając CTRL + T.

W tym samym menu możesz obrócić lub odwrócić obraz, tak jak w poprzednim, ale w takim przypadku zmiany będą dotyczyć wyłącznie warstwy podświetlonej na palecie warstw.

Tak łatwo i łatwo można zamienić dowolny obiekt w Photoshopie.