W naszych czasach bardzo ważna jest poufność. Oczywiście, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i poufność informacji, najlepiej jest umieścić hasło na komputerze jako całości. Ale nie zawsze jest to wygodne, zwłaszcza jeśli komputer jest również używany w domu. W takim przypadku problem blokowania określonych katalogów i programów staje się aktualny. Dowiedzmy się, jak umieścić hasło w Operze.

Ustawianie hasła z rozszerzeniami

Niestety, przeglądarka Opera nie ma wbudowanych narzędzi do blokowania programu od użytkowników zewnętrznych. Możesz jednak chronić tę przeglądarkę hasłem za pomocą rozszerzeń zewnętrznych. Jednym z najwygodniejszych z nich jest Ustaw hasło dla przeglądarki.

Aby zainstalować Ustaw hasło dla swojego dodatku przeglądarki, przejdź do menu głównego przeglądarki, a następnie przejdź do jego elementów "Rozszerzenia" i "Pobierz rozszerzenia".

Przejdź do strony pobierania rozszerzeń Opery

Po wejściu na oficjalną stronę dodatków do Opery, w jej formularzu wyszukiwania wpisujemy zapytanie "Ustaw hasło do przeglądarki".

Ustaw rozszerzenie przeglądarki dla Opery

Przekazujemy pierwszy wariant problemu z wyszukiwaniem.

Przejdź do strony rozszerzenia Ustaw hasło przeglądarki dla Opery

Na stronie rozszerzenia kliknij zielony przycisk "Dodaj do Opery".

Ustaw rozszerzenie przeglądarki dla Opery

Rozpocznie się instalacja dodatku. Natychmiast po instalacji pojawi się okno, w którym należy wpisać dowolne hasło. Użytkownik musi sam wymyślić hasło. Zaleca się wymyślanie złożonego hasła z kombinacją liter w różnych rejestrach i cyfrach, tak aby było tak trudne do złamania, jak to możliwe. Jednocześnie musisz zapamiętać to hasło, w przeciwnym razie ryzykujesz utratę dostępu do przeglądarki. Wprowadź dowolne hasło i kliknij przycisk "OK".

Wprowadź hasło w rozszerzeniu Ustaw hasło przeglądarki dla Opery

Następnie rozszerzenie wyświetla monit o ponowne uruchomienie przeglądarki, aby zmiany zostały wprowadzone. Zgadzamy się, klikając przycisk "OK".

Uruchom ponowne uruchomienie przeglądarki Opera

Teraz, gdy spróbujesz uruchomić przeglądarkę internetową Opera, zawsze będzie otwarty formularz do wprowadzenia hasła. Aby kontynuować pracę w przeglądarce, wprowadź hasło, które zostało wcześniej zainstalowane, a następnie kliknij przycisk "OK".

Wprowadź hasło w rozszerzeniu. Ustaw hasło przeglądarki, aby wejść do Opery.

Blokada z Opery zostanie usunięta. Gdy spróbujesz zamknąć formularz, aby wprowadzić hasło, przeglądarka również się zamknie.

Blokowanie za pomocą hasła do EXE

Inną opcją blokowania Opery przed nieautoryzowanymi użytkownikami jest zainstalowanie na niej hasła przy użyciu specjalnego narzędzia EXE Password.

Ten niewielki program jest w stanie ustawić hasła dla wszystkich plików z rozszerzeniem exe. Interfejs jest w języku angielskim, ale intuicyjny, więc nie powinno być żadnych problemów z jego użyciem.

Otwórz aplikację EXE Password i kliknij przycisk "Szukaj".

Otwieranie okna w EXE Hasło do wyszukania pliku Opery

W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do katalogu C: Program Files Opera. Tam, wśród folderów powinien być pojedynczy plik widoczny przez narzędzie - launcher.exe. Wybierz ten plik i kliknij przycisk "Otwórz".

Otwieranie pliku Opery w haśle EXE

Następnie w polu "Nowe hasło" wpisujemy wymyślone hasło, a w polu "Powtórz nowe P." powtarzamy. Kliknij przycisk "Dalej".

Wprowadzanie hasła w EXE Hasło dla Opery

W następnym oknie kliknij przycisk "Zakończ".

Zakończenie pracy w EXE Hasło dla Opery

Teraz, gdy otworzysz przeglądarkę Opera, pojawi się okno, w którym musisz wpisać swoje wcześniej wymyślone hasło i kliknąć przycisk "OK".

Wprowadzanie hasła w programie EXE Password, aby otworzyć przeglądarkę Opera

Dopiero po wykonaniu tej procedury rozpocznie się Opera.

Jak widać, istnieją dwie główne opcje ochrony programu Opera za pomocą hasła: za pomocą rozszerzenia i narzędzia innej firmy. Każdy użytkownik sam musi zdecydować, który z tych sposobów będzie bardziej odpowiedni do użycia, w razie potrzeby.