Rozszerzenie PKG może należeć do różnych typów plików, dlatego użytkownicy często mają pytanie - jak i co powinni otwierać? W poniższym artykule postaramy się na nie odpowiedzieć.

Otwory PKG

Ściśle mówiąc, większość plików PKG to archiwa zawierające bardzo różne typy danych. Tym samym rozpatrywany format jest podobny do PAK, metody otwierania, które już rozważaliśmy.

Zobacz także: Otwórz pliki PAK

Archiwa PKG mogą odnosić się do składników pakietów instalacyjnych systemu operacyjnego Apple, zapełnionych zasobów niektórych gier wideo, a także treści pobranych z PlayStation Store lub skompresowanego modelu 3D utworzonego w produktach Technologii parametrycznej. W każdym razie, potężny archiwizator jest w stanie obsłużyć otwieranie takich plików.

Metoda 1: WinRAR

Popularny archiwizator Eugene Roshal obsługuje wiele formatów skompresowanych danych, w tym PKG.

Pobierz WinRAR

  1. Otwórz program i użyj wbudowanego menedżera plików, aby dostać się do dokumentu docelowego. Po wykonaniu tej czynności kliknij dwukrotnie PKG, który chcesz otworzyć.
  2. Folder przechowywania PKG otwarty w WinRAR

  3. Zawartość pliku będzie otwarta do przeglądania.

Zawartość pliku PKG otwartego w WinRAR

Niektóre specyficzne warianty plików PKR VINRAR nie mogą się otworzyć, więc jeśli występują trudności, przejdź do następnej metody.

Metoda 2: 7-Zip

Darmowe narzędzie do pracy z archiwami 7-Zip może otwierać prawie wszystkie formaty archiwów, w tym te nie obsługiwane przez inne archiwa, dlatego jest dobrze dostosowane do naszego obecnego zadania.

Pobierz 7-Zip

  1. Po uruchomieniu archiwizatora, użyj przeglądarki plików, aby przejść do lokalizacji pliku PKG i otwórz go, klikając go dwukrotnie myszą.
  2. Lokalizacja PKG otwarta 7-zip

  3. Zawartość archiwum zostanie otwarta do przeglądania.

Treść otwarta pkg w 7-zip

Nie mogliśmy znaleźć żadnych konkretnych błędów przy korzystaniu z 7-Zip do otwierania plików PKG, więc zalecamy skorzystanie z tego programu, aby rozwiązać problem.

Wniosek

W rezultacie, chcemy zauważyć, że większość plików PKG, które może napotkać użytkownik systemu Windows, to pakiety instalacyjne macOS X lub zaszyfrowane archiwa PlayStation Store, a drugiego nie można otworzyć na komputerze.