Format pliku FRW został opracowany przez ASCON i jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania fragmentów rysunków utworzonych za pomocą KOMPAS-3D. W tym artykule przyjrzymy się obecnym sposobom otwierania plików z tym rozszerzeniem.

Otwieranie plików FRW

Wyboru można dokonać za pomocą dwóch programów opracowanych przez tę samą firmę ASCON. W tym przypadku ich główną różnicą jest funkcjonalność.

Metoda 1: KOMPAS-3D

Najwygodniejszą metodą otwierania fragmentów rysunków w tym formacie jest użycie w pełni funkcjonalnego edytora KOMPAS-3D. W tym przypadku możesz skorzystać z bezpłatnej wersji edytora, która zapewnia nieco ograniczony zestaw narzędzi, ale obsługuje format FRW.

Pobierz KOMPAS-3D

 1. Na górnym panelu kliknij przycisk "Otwórz istniejący dokument" .
 2. Przejdź do otwarcia pliku FRW w programie KOMPAS-3D

 3. Korzystając z listy Typ pliku, wybierz format Fragmenty KOMPAS .
 4. Wybór rozszerzenia FRW w programie KOMPAS-3D

 5. Na komputerze znajdź i otwórz plik w tym samym oknie.
 6. Proces otwierania pliku FRW w programie KOMPAS-3D

 7. Zobaczysz zawartość dokumentu FRW.

  Pomyślnie otwarty plik FRW w KOMPAS-3D

  Narzędzia w obszarze roboczym programu są przeznaczone do przeglądania i edycji.

  Wykorzystanie narzędzi w programie KOMPAS-3D

  Poprzez sekcję "Plik" rysunku możesz ponownie zapisać.

 8. Możliwość zapisania pliku FRW w programie KOMPAS-3D

Ten program może być używany do pracy nie tylko z FRW, ale także z innymi podobnymi formatami.

Zobacz także: Otwieranie plików CDW

Metoda 2: Przeglądarka KOMPAS-3D

Oprogramowanie KOMPAS-3D Viewer jest tylko przeglądarką rysunku i nie zawiera narzędzi do ich edycji. Oprogramowanie może być używane w sytuacjach, w których wystarczy przejrzeć zawartość pliku FRW bez edycji.

Przejdź na oficjalną stronę przeglądarki KOMPAS-3D

 1. Użyj linku "Otwórz" po lewej stronie interfejsu KOMPAS-3D Viewer.
 2. Korzystanie z łącza Otwórz w przeglądarce KOMPAS-3D

 3. Zmień wartość w bloku "Typ pliku" na "Fragmenty KOMPAS" .
 4. Wybór formatu FRW w przeglądarce KOMPAS-3D

 5. Przejdź do folderu z dokumentem FRW i otwórz go.
 6. Proces otwierania pliku FRW w przeglądarce KOMPAS-3D

 7. Fragment rysunku zawarty w pliku zostanie przetworzony i umieszczony w obszarze wyświetlania.

  Pomyślnie otwarty plik FRW w przeglądarce KOMPAS-3D

  Możesz użyć wbudowanych narzędzi, na przykład do zdiagnozowania lub zmierzenia.

  Korzystanie z narzędzi w przeglądarce KOMPAS-3D

  Dokument można zapisać, ale tylko jako obraz.

 8. Możliwość zapisania pliku FRW w przeglądarce KOMPAS-3D

Ten program obsługuje rozszerzenie FRW na tym samym poziomie, co w pełni funkcjonalny edytor. Jego główne zalety są zredukowane do niskiej wagi i wysokiej wydajności.

Zobacz także: Oprogramowanie do rysowania na komputerze

Wniosek

Korzystając z powyższych sposobów otwierania plików FRW, otrzymasz wszystkie interesujące informacje z zawartego fragmentu rysunku. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się podczas przetwarzania, prosimy o kontakt w komentarzach.