Oczywiście Punto Switcher to poręczny program, który pozwala uniknąć nieporozumień z układem klawiatury językowej. Jednak bardzo często projekt Yandex wprowadza własne poprawki i utrudnia pracę, stale działając automatycznie i zakazując ci naciskania klawiszy skrótu. Ponadto, gdy aktywne są symulatory Punto Switcher lub symulatory klawiatury, zamieszanie z układem przechodzi na nowy poziom.

Pobierz Punto Switcher

Czas oczekiwania

Tymczasowe wyłączanie Punto Switcher
Przełącz na prawy dolny róg ekranu, na którym wyświetlane są ikony programów. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, która wygląda jak wskaźnik układu przełącznika (En, Ru) i kliknij "Zakończ". Spowoduje to wyłączenie Przełącznika Punto na chwilę.

Możesz także usunąć zaznaczenie obok "Automatyczne przełączanie", a następnie program przestaje myśleć za Ciebie podczas pisania krótkich słów lub skrótów.

Nawiasem mówiąc, jeśli Punto Switcher nie zapisuje haseł, musisz ustawić pamiętnik. Domyślnie nie jest on utrzymywany (zaznacz "Zachowaj dziennik"), a opcja "Zachowaj zapisy z" jest nieaktywna. Musisz ustawić liczbę znaków do zapisania w ustawieniach i włączyć opcję, a następnie wszystkie hasła wprowadzone ręcznie na klawiaturze zostaną zapisane.

Wyłączenie, jeśli nie są widoczne żadne ikony

Czasem ikona w zasobniku w tajemniczy sposób znika, a proces musi zostać zakończony ręcznie. Aby to zrobić, naciśnij jednocześnie klawisze "Ctrl + Shift + Esc" na klawiaturze.

Zakończenie procesu punto
Pojawi się Menedżer zadań. Przejdź do zakładki "Szczegóły", poszukaj i wybierz proces Punto.exe za pomocą lewego kliknięcia i naciśnij zadanie.

Wyłącz automatyczne uruchamianie

Aby opuścić program "prozapas", do bezpośredniego włączenia przed wpisaniem, musisz przejść do ustawień (kliknij prawym przyciskiem na układ ikon w zasobniku). Następnie na karcie "Ogólne" odznacz pole "Uruchom po uruchomieniu systemu Windows".

Wyłączanie automatycznego przełączania Punto Switcher

Całkowite usunięcie

Kiedy absolutnie nie potrzebujesz funkcji serwisowych, możesz całkowicie usunąć program wraz z wszystkimi dzwonkami i gwizdkami systemu z Yandex. Jak usunąć Punto Switcher: kliknij start (ikona Windows w rogu lub na klawiaturze) i wpisz tam "Programy i komponenty" klikając na znaleziony wynik.

Całkowite usunięcie Punto Switcher
Następnie musisz znaleźć nasz program na liście i kliknąć go. Proces deinstalacji rozpocznie się automatycznie.

W tym artykule przedstawiliśmy wszystkie możliwe metody wyłączania i usuwania Punto Switcher. Teraz przełączanie układu jest całkowicie pod Twoją kontrolą, a błędy pisania w symulatorach klawiatury i innych programach są wykluczone.