Odwrotny lub negatywny - nazwij to, co chcesz. Tworzenie negatywu w programie Photoshop to niezwykle prosta procedura.

Możesz tworzyć negatywy za pomocą dwóch metod - niszczących i nieniszczących.

W pierwszym przypadku oryginalny obraz zmienia się i można go przywrócić po edycji tylko za pomocą palety "Historia" .

W drugim źródło pozostaje nietknięte (nie "zniszczone").

Metoda destrukcyjna

Otwórz obraz w edytorze.

Tworzenie Inwersji w Photoshopie

Następnie przejdź do menu "Obraz - Korekta - Inwersja" .

Tworzenie Inwersji w Photoshopie

Wszystko, obraz jest odwrócony.

Tworzenie Inwersji w Photoshopie

Ten sam wynik można osiągnąć, naciskając CTRL + I.

Metoda nieniszcząca

Aby zapisać oryginalny obraz, używamy warstwy korekty o nazwie "Odwróć" .

Tworzenie Inwersji w Photoshopie

Wynik jest właściwy.

Tworzenie Inwersji w Photoshopie

Ta metoda jest preferowana, ponieważ warstwa dopasowania może być umieszczona w dowolnym miejscu palety.

Jakiej metody użyć, sam zdecyduj. Oba pozwalają osiągnąć zadowalający wynik.