Proces formatowania dysków flash zwykle nie powoduje żadnych problemów dla użytkowników - wstawiamy urządzenie do komputera i uruchamiamy standardowe narzędzie formatujące. Co jednak zrobić, jeśli w ten sposób nie można sformatować dysku flash, na przykład, nie jest on określony przez komputer? W takim przypadku powinieneś użyć narzędzia o nazwie HP USB Disk Storage Format Tool.

Narzędzie HP USB Disk Storage Format Tool nie jest łatwym w użyciu programem, który pomoże sformatować pamięć flash USB, nawet jeśli nie jest ona sformatowana przy użyciu wbudowanych narzędzi systemu operacyjnego.

Uruchom narzędzie

Uruchom narzędzie HP USB Disk Storage Format w imieniu administratora

Ponieważ ten program nie wymaga wstępnej instalacji, możesz rozpocząć pracę z nim od razu po pobraniu pliku. Aby to zrobić, kliknij pobrany plik prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję menu "Uruchom jako administrator".

Jeśli spróbujesz uruchomić narzędzie w zwykły sposób (klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy), program zgłosi błąd. Dlatego zawsze należy uruchomić narzędzie HP USB Disk Storage w imieniu administratora.

Błąd podczas uruchamiania narzędzia HP USB Disk Storage Format

Formatowanie za pomocą narzędzia HP USB Disk Storage Format

Po uruchomieniu programu można przejść bezpośrednio do formatowania.

Wybierz system plików w narzędziu HP USBDisk Storage Format

Jeśli więc chcesz sformatować napęd flash USB w systemie plików NTFS, w tym przypadku na liście "System plików" wybierz typ systemu plików NTFS. Jeśli chcesz sformatować dysk flash w systemie plików FAT32, to z listy systemów plików należy wybrać odpowiednio FAT32.

Podaj nazwę napędu flash USB w narzędziu USB Disk Storage Format

Następnie wprowadź nazwę napędu flash, który wyświetli się w oknie "Mój komputer". Aby to zrobić, wypełnij pole "Etykieta woluminu". Ponieważ ta informacja ma wyłącznie charakter informacyjny, możesz ją wymienić. Na przykład, nazwijmy nasz dysk flash USB "Dokumenty".

Opcje formatowania w narzędziu HP Storage Disk Format

Ostatnim krokiem jest ustawienie opcji. W narzędziu USB Disk Storage Format użytkownik ma do wyboru kilka takich opcji, spośród których istnieje przyspieszone formatowanie ("Quick Format"). Zauważ, że to ustawienie powinno występować w przypadkach, gdy wystarczy usunąć wszystkie pliki i foldery z napędu flash USB, to znaczy wyczyścić tabelę alokacji plików.

Po ustawieniu wszystkich parametrów można rozpocząć proces formatowania. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Start" i poczekaj na koniec procesu.

Inną wygodą narzędzia HP USB Disk Storage Format Tool w porównaniu ze standardowym narzędziem jest możliwość formatowania dysku flash USB, a nawet zabezpieczenia przed zapisem.

Czytaj także: inne programy do formatowania pamięci flash

Tak więc, używając tylko jednego małego programu HP USB Disk Storage Format Tool, możesz rozwiązać kilka problemów naraz.