OpenOffice Writer to dość poręczny darmowy edytor tekstu, który każdego dnia zyskuje popularność wśród użytkowników. Podobnie jak wiele edytorów tekstu, ma również swoje własne funkcje. Spróbujmy dowiedzieć się, jak usunąć dodatkowe strony w nim.

Usuwanie pustej strony w programie OpenOffice Writer

  • Otwórz dokument, w którym chcesz usunąć stronę lub strony

OpenOffice Writer.Delete

  • W menu głównym programu na karcie Widok wybierz znaki niedrukowalne . Umożliwi to wyświetlenie znaków specjalnych, które nie pojawiają się w trybie normalnym. Przykładem takiego symbolu może być "Znak akapitu"
  • Usuń wszystkie niepotrzebne znaki z pustej strony. Można to zrobić za pomocą klawisza Backspace lub klawisza Delete . Po wykonaniu tych czynności pusta strona jest automatycznie usuwana

Usuwanie strony z tekstem w programie OpenOffice Writer

  • Usuń niepotrzebny tekst za pomocą klawisza Backspace lub Delete
  • Powtórz kroki opisane w poprzednim przypadku

Warto zauważyć, że są chwile, kiedy w tekście nie ma niepotrzebnych niedrukowalnych znaków, ale strona nie jest usuwana. W tej sytuacji należy wybrać pozycję trybu strony sieci Web w menu głównym programu na karcie Widok . Na początku pustej strony naciśnij klawisz Delete i przełącz się z powrotem do trybu układu wydruku

OpenOffice Writer.Delete Layout

W wyniku takich działań w programie OpenOffice Writer można łatwo usunąć wszystkie niepotrzebne strony i nadać dokumentowi niezbędną strukturę.