Formaty dokumentów elektronicznych XPS i PDF są do siebie bardzo podobne, ponieważ można je łatwo przekonwertować na inne. Dzisiaj chcemy przedstawić Wam możliwe rozwiązania tego problemu.

Sposoby przekonwertowania pliku XPS na format PDF

Pomimo ogólnego podobieństwa tych formatów różnica między nimi jest dość znaczna, ponieważ do konwertowania dokumentów jednego rodzaju na inny nie można obejść się bez specjalistycznej aplikacji konwertera. Do naszych celów odpowiednie są zarówno konwertery wąskie, jak i wielofunkcyjne.

Metoda 1: Konwerter dokumentów AVS

AVS4YOU bezpłatne rozwiązanie może konwertować dokumenty XPS na wiele formatów, między innymi oczywiście PDF.

Pobierz AVS Document Converter z oficjalnej strony internetowej

 1. Po uruchomieniu ABC Document Converter użyj pozycji menu "Plik" , gdzie wybierz opcję "Dodaj pliki ..." .
 2. Otwórz plik XPS, aby przekonwertować plik PDF za pomocą AVS Document Converter

 3. Otwiera się "Explorer", który prowadzi do katalogu z plikiem XPS. Po wykonaniu tej czynności wybierz plik i kliknij "Otwórz", aby załadować go do programu.
 4. Wybierz plik XPS, aby przekonwertować plik PDF za pomocą konwertera dokumentów AVS

 5. Po otwarciu dokumentu kliknij przycisk "W PDF" w bloku "Format wyjściowy" . W razie potrzeby dostosuj ustawienia konwersji.
 6. Skonfiguruj konwersję XPS na PDF za pomocą AVS Document Converter

 7. Ustaw docelową lokalizację pliku do konwersji, klikając przycisk "Przeglądaj" , a następnie "Start", aby rozpocząć proces konwersji.
 8. Zacznij konwertować XPS na PDF za pomocą AVS Document Converter

 9. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym zakończeniu. Kliknij "Otwórz folder", aby zobaczyć wyniki pracy.

Wiadomość o pomyślnej konwersji XPS na PDF za pomocą AVS Document Converter

Jedyną wadą AVS Document Converter jest powolna praca z dokumentami wielostronicowymi.

Metoda 2: Konwerter Mgosoft XPS

Małe narzędzie konwerterowe, którego jedynym zadaniem jest przekształcanie dokumentów XPS w różne formaty graficzne i tekstowe, w tym PDF.

Pobierz Mgosoft XPS Converter z oficjalnej strony internetowej.

 1. Po otwarciu programu kliknij przycisk "Dodaj pliki ..." .
 2. Dodaj plik do konwersji do formatu PDF poprzez Mgosoft XPS Converter

 3. W oknie dialogowym wyboru pliku przejdź do lokalizacji XPS, którą chcesz przekonwertować, zaznacz ją i kliknij Otwórz .
 4. Wybierz plik, który chcesz przekonwertować na PDF za pomocą Mgosoft XPS Converter

 5. Po załadowaniu XPS do programu należy zwrócić uwagę na blok opcji "Format wyjściowy i folder" . Przede wszystkim na liście rozwijanej po lewej wybierz opcję "Pliki PDF" .
  Określ format konwersji PDF za pomocą Mgosoft XPS Converter
  Następnie, jeśli to konieczne, zmień folder wyjściowy dokumentu. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Przeglądaj ..." i użyj okna wyboru katalogu w "Eksploratorze" .
 6. Wybierz folder zapisywania do konwertowania XPS na PDF za pomocą Mgosoft XPS Converter

 7. Aby rozpocząć proces konwersji, kliknij duży przycisk "Rozpocznij przeliczanie " znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu.
 8. Zacznij konwertować XPS na PDF za pomocą Mgosoft XPS Converter

 9. Po zakończeniu procedury w kolumnie "Status" pojawia się komunikat "Succeed " , po czym można otworzyć folder z wynikiem, klikając przycisk "Eksploruj" .
  Pomyślna konwersja XPS na PDF za pomocą Mgosoft XPS Converter
  W wybranym katalogu będzie konwertowany dokument.

Folder z wynikiem konwersji XPS do PDF przez Mgosoft XPS Converter

Niestety, Mgosoft XPS Converter nie jest pozbawiony wad - aplikacja jest płatna, wersja testowa nie jest ograniczona funkcjonalnością, ale jest aktywna tylko przez 14 dni.

Wniosek

Jak widać, każde z przedstawionych rozwiązań ma wady. Dobrą wiadomością jest to, że ich lista nie ogranicza się do dwóch programów: większość konwerterów zdolnych do pracy z dokumentami biurowymi może również poradzić sobie z konwersją XPS na PDF.