Format FB2 (FictionBook) to optymalne rozwiązanie dla e-booków. Ze względu na łatwość i kompatybilność z dowolnymi urządzeniami i platformami podręczniki, książki, podręczniki i inne produkty w tym formacie są coraz bardziej popularne wśród użytkowników. Dlatego często potrzebny jest dokument utworzony w inny sposób do konwersji na FB2. Rozważmy, jak to się robi, na przykładzie nie mniej rozpowszechnionego formatu plików tekstowych DOC.

Metody konwersji DOC na FB2

Obecnie sieć może znaleźć wiele aplikacji, które według ich twórców są idealnym rozwiązaniem do tego zadania. Jednak praktyka pokazuje, że nie wszystkie z nich odnoszą sukcesy w radzeniu sobie z misją. Poniżej znajdziesz najskuteczniejsze sposoby konwersji plików DOC na FB2.

Metoda 1: HtmlDocs2fb2

HtmlDocs2fb2 to mały program napisany specjalnie do konwersji DOC na FB2, który autor rozpowszechnia za darmo. Nie wymaga instalacji i można go uruchomić z dowolnego miejsca w systemie plików.

Pobierz htmldocs2fb2

Aby przekonwertować plik DOC na FB2, musisz:

 1. W oknie programu przejdź do wyboru wymaganego dokumentu DOC. Można to zrobić na karcie "Plik" , klikając ikonę lub używając skrótu klawiaturowego Ctrl + O
  Otwieranie pliku w programie htmlDocs2fb2
 2. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz plik i kliknij "Otwórz" .
  Okno Eksploratora w programie htmlDocs2fb2
 3. Poczekaj, aż program zaimportuje tekst dokumentu. Podczas tego procesu zostanie przekonwertowany na format HTML, obrazy zostaną wyodrębnione i umieszczone w osobnych plikach JPG. W rezultacie tekst jest wyświetlany w oknie jako kod źródłowy HTML.
  Dokument do zaimportowania do programu htmlDocs2fb2
 4. Naciśnij klawisz F9 lub wybierz "Konwertuj" w menu "Plik" .
  Rozpocznij proces konwersji w htmlDocs2fb2
 5. W oknie, które się otworzy, wypełnij informacje o autorze, wybierz gatunek książki i ustaw obraz tytułowy.
  Wypełnianie informacji o książce w htmldocs2fb2
  Wybierz gatunek z rozwijanej listy, dodając elementy do dolnej części okna, używając czerwonej strzałki.
  Wybór gatunku książki w htmldocs2fb2

  Nie pomijaj tego kroku. Bez wypełniania informacji o książce konwersja plików może nie działać poprawnie.

 6. Podaj informacje o książce, kliknij przycisk "Dalej" .
  Inicjowanie konwersji pliku po wypełnieniu informacji o książce w htmldocs2fb2
  Program otworzy następną zakładkę, w której można dodać informacje o autorze pliku i inne szczegóły. Po wykonaniu tej czynności musisz kliknąć "OK" .
  Uzupełnienie informacji o książce w htmldocs2fb2
 7. W otwartym oknie eksploratora wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać nowo utworzony plik FB2. Dla jasności umieściliśmy go w jednym folderze ze źródłem.
  Wybór lokalizacji, aby zapisać wynikowy plik FB2 do htmldocs2fb2

W wyniku tego tekst został przekonwertowany na format FB2. Aby zweryfikować jakość programu, możesz otworzyć go w dowolnej przeglądarce FB2.
Konwertowane na tekst FB2 za pomocą programu htmldocs2fb2
Jak widać, Ntmldocs2fb2 poradził sobie z zadaniem, choć nie perfekcyjnie, ale dość jakościowo.

 • Podaj informacje o książce, kliknij przycisk "Dalej" .
  Inicjowanie konwersji pliku po wypełnieniu informacji o książce w htmldocs2fb2
  Program otworzy następną zakładkę, w której można dodać informacje o autorze pliku i inne szczegóły. Po wykonaniu tej czynności musisz kliknąć "OK" .
  Uzupełnienie informacji o książce w htmldocs2fb2
 • W otwartym oknie eksploratora wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać nowo utworzony plik FB2. Dla jasności umieściliśmy go w jednym folderze ze źródłem.
  Wybór lokalizacji, aby zapisać wynikowy plik FB2 do htmldocs2fb2
 • W wyniku tego tekst został przekonwertowany na format FB2. Aby zweryfikować jakość programu, możesz otworzyć go w dowolnej przeglądarce FB2.
  Konwertowane na tekst FB2 za pomocą programu htmldocs2fb2
  Jak widać, Ntmldocs2fb2 poradził sobie z zadaniem, choć nie perfekcyjnie, ale dość jakościowo.

  Metoda 2: OOo FBTools

  OOo FBTools to konwerter wszystkich formatów obsługiwanych przez edytor tekstu Writer OpenOffice i LibreOffice w formacie FB2. Nie ma własnego interfejsu i jest rozszerzeniem dla wyżej wymienionych pakietów biurowych. W związku z tym ma te same zalety co ich, a mianowicie międzyplatformowe i bezpłatne.

  Pobierz OOo FBTools

  Aby rozpocząć konwersję plików przy użyciu OOoFBTools, rozszerzenie musi najpierw zostać zainstalowane w pakiecie biurowym. Aby to zrobić, potrzebujesz:

  1. Wystarczy uruchomić pobrany plik lub wybrać "Zarządzaj rozszerzeniami" w zakładce "Narzędzia" . Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Alt + E.
   Przejdź do zarządzania rozszerzeniami w Libreoffice
  2. W oknie, które się otworzy, kliknij "Dodaj", a następnie w Eksploratorze wybierz pobrany plik rozszerzenia.
   Dodawanie rozszerzenia do Libreoffice
  3. Po zakończeniu procesu instalacji uruchom ponownie wtiter.

  Wynikiem przeprowadzonych manipulacji jest pojawienie się karty OOoFBTools w menu głównym procesora tekstu.
  Karta OOoFBTools w głównym menu Libreoffice Writer

  Aby przekonwertować plik w formacie DOC na FB2, musisz:

  1. W zakładce "OOoFBTools" wybierz "Edytor właściwości fb2" .
   Redagowanie właściwości pliku FB2 za pośrednictwem OOoFBTools
  2. Wprowadź opis książki w otwartym oknie i kliknij "Zapisz właściwości FB2" .
   Wypełnianie informacji o pliku FB2 w OOoFBTools
   Wymagane pola są podświetlone na czerwono. Resztę wypełnia się według uznania.
  3. Otwórz ponownie kartę "OOoFBTools" i wybierz "Eksportuj do formatu fb2" .
   Eksportuj do formatu FB2 z OOoFBTools
  4. W oknie, które zostanie otwarte, określ ścieżkę do zapisania wynikowego pliku i kliknij "Eksportuj" .
   Ostatni krok w eksportowaniu dokumentu DOC do FB2 przy użyciu OOoFBTools

  W wyniku wykonanych czynności nowy plik zostanie utworzony w formacie FB2.

  Podczas przygotowywania tego materiału przetestowano kilka innych produktów programowych, aby przekonwertować format DOC na FB2. Jednak nie byli w stanie poradzić sobie z zadaniem. W związku z tym lista zalecanych programów na ten temat może być do tej pory zakończona.