Odstępy między wierszami (prowadzące) w określonym obszarze dokumentu elektronicznego określają odległość między wierszami tekstu w pionie. Właściwe wykorzystanie tego parametru pozwala zwiększyć czytelność i ułatwić postrzeganie dokumentu.

Spróbujmy ustalić, jak dostosować odstępy między wierszami w tekście w edytorze tekstu swobodnego OpenOffice Writer .

Dostosowywanie odstępów między wierszami w programie OpenOffice Writer

  • Otwórz dokument, w którym chcesz ustawić odstępy między wierszami
  • Za pomocą myszy lub klawiatury wybierz obszar tekstowy, w którym chcesz skonfigurować
  • Warto zauważyć, że jeśli cały dokument ma taki sam odstęp między wierszami, wygodnie jest używać skrótów klawiszowych (Ctrl + A)

  • W głównym menu programu kliknij Formatuj , a następnie wybierz Akapit z listy

OpenOffice. Odstępy między wierszami

  • Wybierz odstępy między liniami z listy szablonów lub w polu Rozmiar , określ dokładne ustawienia w centymetrach (staną się dostępne po wybraniu dokładnego wzoru)
  • Podobne akcje można wykonać, klikając ikonę Prowadzący , która znajduje się po prawej stronie panelu Właściwości

OpenOffice Writer. Prowadzący

W wyniku takich działań w programie OpenOffice Writer można dostosować odstępy między wierszami.