Po zainstalowaniu systemu Windows 10 lub aktualizacji do tej wersji, użytkownik może stwierdzić, że interfejs systemu znacznie się zmienił. Postępując w ten sposób, pojawia się wiele pytań, między innymi pojawia się pytanie, jak prawidłowo zamknąć komputer w oparciu o zainstalowany system operacyjny.

Procedura prawidłowego wyłączania komputera z systemem Windows 10

Należy od razu zauważyć, że istnieje kilka sposobów wyłączenia komputera na platformie Windows 10, a za ich pomocą można poprawnie zamknąć system operacyjny. Wielu może argumentować, że jest to sprawa trywialna, ale właściwe zamknięcie komputera może zmniejszyć prawdopodobieństwo niepowodzenia zarówno pojedynczych programów, jak i całego systemu.

Metoda 1: Użyj menu Start

Najprostszym sposobem wyłączenia komputera jest użycie menu Start . W takim przypadku wystarczy wykonać kilka kliknięć.

 1. Kliknij element Start .
 2. Rozpocznij element

 3. Kliknij ikonę "Wyłącz" i wybierz "Zamknij" z menu kontekstowego.
 4. Wyłączenie

Metoda 2: Użyj kombinacji klawiszy

Łatwo też zamknąć komputer za pomocą kombinacji klawiszy ALT + F4 . Aby to zrobić, po prostu przejdź do pulpitu (jeśli nie zostanie to zrobione, tylko program, z którym pracujesz zostanie zamknięty), naciśnij powyższy zestaw, wybierz "Zamknij" w oknie dialogowym i kliknij przycisk "OK" .

Zamknij za pomocą klawisza skrótu

Aby wyłączyć komputer, można również użyć kombinacji "Win + X" , która powoduje otwarcie panelu, w którym znajduje się pozycja " Wyłączenie lub Wylogowanie " .

Wyłącz komputer za pomocą klawisza skrótu

Metoda 3: Korzystanie z wiersza poleceń

Dla miłośników linii poleceń (cmd) istnieje również sposób, aby to zrobić.

 1. Otwórz cmd, klikając prawym przyciskiem myszy menu "Start" .
 2. Wpisz shutdown /s i naciśnij Enter .
 3. Zamknij komputer za pomocą wiersza poleceń

Metoda 4: Użyj narzędzia Slidetoshutdown

Kolejnym interesującym i niecodziennym sposobem wyłączenia komputera z systemem Windows OS 10 jest użycie wbudowanego narzędzia Slidetoshutdown. Aby z niego skorzystać, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element "Start" i wybierz "Uruchom" lub po prostu użyj kombinacji "Win + R" .
 2. Wpisz slidetoshutdown.exe i naciśnij klawisz Enter .
 3. Uruchamianie narzędzia slidetoshutdown.exe

 4. Przeciągnij myszą nad określonym obszarem.
 5. Wyłącz komputer za pomocą narzędzia

Warto zauważyć, że możesz wyłączyć komputer, jeśli po prostu przytrzymasz przycisk zasilania przez kilka sekund. Ale ta opcja nie jest bezpieczna i w wyniku jej użycia pliki systemowe procesów i programów działających w tle mogą zostać uszkodzone.

Zamykanie zablokowanego komputera

Aby wyłączyć zablokowany komputer, po prostu kliknij ikonę "Wyłącz" w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli nie widzisz takiej ikony, po prostu kliknij dowolny obszar ekranu i pojawi się.

Wyłącz zamknięty komputer

Przestrzegaj tych zasad, a zmniejszysz ryzyko błędów i problemów, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego wyłączenia.