Opcja 1: strona internetowa

Możesz sprawdzić numer śledzenia paczki, zarówno właśnie wydanej, jak i przez długi czas w transporcie, korzystając z pełnej wersji strony AliExpress, dostępnej pod poniższym linkiem. Pamiętaj, że ta instrukcja oznacza wyszukiwanie informacji dotyczących Twoich przesyłek.

Przejdź do strony głównej AliExpress

 1. Użyj powyższego linku, aby odwiedzić stronę główną AliExpress. Następnie po prawej stronie znajdź blok "Witamy" i naciśnij "Wejść".

  Przejdź do autoryzacji na stronie AliExpress

  Określ dane z konta, jeśli to konieczne, korzystając z kont na innych zasobach.

 2. Proces logowania do konta w serwisie AliExpress

 3. Po dokonaniu autoryzacji w tym samym bloku na stronie głównej kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę z podpisem "Zamówienia".

  Przejdź do listy zamówień na stronie AliExpress

  Alternatywnie możesz rozwinąć główne menu witryny w prawym górnym rogu i wybrać "Moje zamówienia".

 4. Przejdź do listy zamówień w menu głównym na stronie AliExpress

 5. Raz w dziale z informacjami o zakupach, w bloku "Zarządzanie zamówieniami" kliknij kartę "Wszystkie zamówienia"... Opcjonalnie możesz samodzielnie wybrać konkretną podsekcję.
 6. Przejdź do pełnej listy zamówień na stronie AliExpress

 7. Wybierz żądany produkt z ogólnej listy i przesuń kursor myszy nad przycisk „Sprawdź śledzenie”... Tutaj w kolejce „Numer identyfikacyjny” żądany numer znajduje się.

  Zobacz swój identyfikator zamówienia na stronie AliExpress

  Jeśli naciśniesz przycisk „Sprawdź śledzenie”nastąpi przejście do strony ze szczegółami dostawy, na której dostępny jest również numer utworu. Możesz go znaleźć w linii "Numer przesyłki" na samym końcu sekcji.

 8. Wyświetl numer śledzenia zamówienia na stronie AliExpress

Wynikowy numer ścieżki można z powodzeniem wykorzystać do śledzenia paczek w witrynach zewnętrznych, jeśli ta opcja została wskazana podczas realizacji transakcji. W przeciwnym razie informacje będą ograniczone do wskazania kraju wyjazdu.

Przeczytaj także:
Śledzenie paczek poczty rosyjskiej według numeru utworu
Programy do śledzenia przesyłek z AliExpress
Jak odebrać paczkę z AliExpress

Opcja 2: wersja mobilna

Z pomocą oficjalnego klienta i mobilnej wersji strony Aliexpress możesz również sprawdzić numer śledzenia przesyłki, korzystając z sekcji z informacjami o zamówieniu. Jednocześnie obie opcje różnią się od siebie minimalnie, dlatego skupimy się tylko na lekkiej wersji serwisu.

Pobierz AliExpress z App Store
Pobierz AliExpress ze sklepu Google Play
Przejdź do mobilnej wersji AliExpress

 1. Otwórz dany zasób i użyj panelu u dołu ekranu, aby przełączyć się na kartę "Mój profil"... Tutaj musisz dotknąć linii „Rejestracja logowania” i wypełnij formularz autoryzacji.

  Przejście na autoryzację w mobilnej wersji AliExpress

  Aby się zalogować, całkiem możliwe jest korzystanie z kont z innych witryn, tak jak w pełnej wersji.

 2. Proces autoryzacji w mobilnej wersji AliExpress

 3. Po uporaniu się z autoryzacją ponownie otwórz dolny panel "Mój profil" i tym razem kliknij link "Widzieć wszystko" w bloku "Moje zamówienia"... Jednocześnie, jeśli interesują Cię tylko zamówienia w transporcie, możesz skorzystać ze strony „Wysłano”.
 4. Przejdź do pełnej listy zamówień w mobilnej wersji AliExpress

 5. Będąc w sekcji z listą zamówień, wybierz to, czego potrzebujesz i naciśnij przycisk "Śledzenie".

  Wybór zamówienia z listy śledzenia w mobilnej wersji AliExpress

  Żądany numer ścieżki wybranego pakietu zostanie wyświetlony w linii "Numer przesyłki" nazywana usługą dostawczą. Dla dokładności możesz zwrócić uwagę na format, w którym na początku i na końcu zawsze znajdują się dwie litery, oddzielone unikalnym zestawem liczb.

 6. Zobacz numer utworu zamówienia w mobilnej wersji AliExpress