Effective File Search - program do wyszukiwania dokumentów i katalogów na dyskach komputera osobistego.

Opcje wyszukiwania

Soft umożliwia wyszukiwanie plików według nazwy i rozszerzenia. Wyszukiwanie odbywa się zarówno w folderze nadrzędnym, jak i podfolderach.

Wyszukiwanie pliku według rozszerzenia w wybranym folderze w Effective File Search

Dodatkowe ustawienia - czas utworzenia lub modyfikacji pliku, data ostatniego dostępu oraz maksymalny i minimalny rozmiar.

Skuteczne wyszukiwanie plików

Wyszukaj teksty

Przy efektywnym wyszukiwaniu plików możesz wyszukiwać tekst i kod HEX zawarty w dokumentach. Program wie również, jak wyszukiwać słowa w całości, w tym wielkość liter, użyj Unicode i wyrażeń regularnych. Korzystanie z operatorów umożliwia wykluczenie słów i wyrażeń z wyszukiwania, wyszukiwanie tylko niektórych fraz lub kilku zdań naraz.

Szukaj tekstów w zawartości dokumentów w Effective File Search

Operacje na plikach

Po znalezieniu wszystkich plików można wykonywać standardowe akcje - wycinanie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, porównywanie i przeglądanie statystyk.

Operacje na plikach w efektywnym wyszukiwaniu plików

Podczas porównywania użytkownik otrzymuje informacje o nazwach dokumentów, ich lokalizacji i kwotach MD5.

Porównanie plików w efektywnym wyszukiwaniu plików

Po włączeniu funkcji "Statystyka" wyświetlane są dane dotyczące liczby i wielkości wybranych plików oraz wszystkich znalezionych plików.

Dane statystyczne dotyczące plików w efektywnym wyszukiwaniu plików

Ustawianie wyjątków

Program umożliwia określenie tych katalogów, w których nie zostanie przeprowadzone wyszukiwanie. Tutaj możesz zarejestrować zarówno pojedyncze foldery, jak i dyski jako całość. Na przykład sensowne jest umieszczanie katalogów systemowych na tej liście, aby uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych plików.

Konfigurowanie wykluczania folderów z wyszukiwania w efektywnym wyszukiwaniu plików

Eksport

Wyniki operacji mogą być eksportowane jako dokumenty tekstowe, tabele CSV lub wprowadzone do pseudonimu BAT w celu wykonania scenariuszy.

Eksportowanie wyników wyszukiwania do różnych formatów w efektywnym wyszukiwaniu plików

Wersja przenośna

Oddzielna przenośna wersja efektywnego wyszukiwania plików nie jest dostępna, ponieważ programiści dodali do programu funkcję instalacji na dysku flash. Po wykonaniu tej czynności wszystkie niezbędne pliki do zadania, w tym pliki konfiguracyjne, zostaną skopiowane na dysk flash.

Skopiuj efektywne wyszukiwanie plików na dysk flash

Zalety

  • Program jest łatwy w użyciu: brak skomplikowanych ustawień, tylko niezbędne funkcje;
  • Możliwość wykluczania folderów i dysków z wyszukiwania;
  • Instalowanie wersji przenośnej;
  • Eksportuj wyniki;
  • Bezpłatne korzystanie;
  • Obecność wersji rosyjskiej.

Wady

  • Nie można wyszukiwać plików w lokalizacjach sieciowych;
  • Pomoc w języku angielskim.

Skuteczne wyszukiwanie plików to prosty program do wyszukiwania danych na lokalnym komputerze. Doskonałe radzenie sobie ze swoimi obowiązkami, a nie ustępowanie płatnym partnerom. Instalacja na dysku flash USB umożliwia korzystanie z programu na dowolnym komputerze.

Pobierz bezpłatne skuteczne wyszukiwanie plików

Pobierz najnowszą wersję programu z oficjalnej strony