Sterowniki to określony zestaw plików systemowych zaprojektowanych w celu zapewnienia wydajności odpowiednich urządzeń dostępnych w systemie. Dziś porozmawiamy o tym, gdzie znaleźć i jak zainstalować sterownik drukarki HP LaserJet 1300.

Instalacja oprogramowania dla HP LaserJet 1300

Istnieje kilka opcji tej procedury. Głównymi i najskuteczniejszymi metodami są metody ręczne, takie jak samodzielne wyszukiwanie i kopiowanie niezbędnych plików na komputer PC lub korzystanie z wbudowanych pakietów systemowych. Dla użytkowników, którzy są leniwi lub cenią sobie czas, są specjalne narzędzia, które pozwalają automatycznie instalować lub aktualizować sterowniki.

Metoda 1: oficjalne zasoby Hewlett-Packard

Na oficjalnej stronie pomocy technicznej HP można znaleźć sterowniki do wszelkich urządzeń drukujących wydanych przez tego producenta. Tutaj musisz być uważny, ponieważ może być kilka pozycji do załadunku.

Przejdź do strony pomocy technicznej HP

 1. Na tej stronie należy zwrócić uwagę, w jaki sposób oprogramowanie witryny ustaliło system zainstalowany na naszym komputerze. Jeśli wersja i bitness się nie zgadzają, kliknij link pokazany na rysunku.

  Przejdź do wyboru systemu na oficjalnej stronie, aby pobrać sterownik drukarki HP LaserJet 1300

 2. Szukamy naszego systemu na listach i stosujemy zmiany.

  Wybieranie wersji systemu operacyjnego na oficjalnej stronie do pobrania sterownika drukarki HP LaserJet 1300

 3. Następnie otwórz zakładkę "Driver-Universal Print Driver" i kliknij przycisk "Pobierz" .

  Pobierz oprogramowanie na oficjalnej stronie pobierania sterowników drukarki HP LaserJet 1300

 4. Po oczekiwaniu na zakończenie pobierania otwórz instalator za pomocą dwukrotnego kliknięcia. W razie potrzeby zmień ścieżkę do cofnięcia archiwizacji w polu "Rozpakuj do folderu" za pomocą przycisku "Przeglądaj" . Wszystkie kawarty odejdą na swoje miejsce i kliknij "Rozpakuj" .

  Wybór miejsca rozpakowania sterownika drukarki HP LaserJet 1300

 5. Po rozpakowaniu kliknij OK .

  Potwierdzenie zakończenia rozpakowywania sterownika drukarki HP LaserJet 1300

 6. Potwierdzamy naszą zgodę z tekstem licencji za pomocą przycisku "Tak" .

  Zaakceptuj umowę licencyjną podczas instalacji sterownika drukarki HP LaserJet 1300

 7. Wybierz tryb instalacji. W oknie programu wyraźnie widać, jak się od siebie różnią, doradzimy jedynie wybór opcji "Normalny" .

  Wybór sposobu instalacji uniwersalnego sterownika drukarki HP LaserJet 1300

 8. Otworzy się okno standardowego narzędzia instalacyjnego drukarki Windows, w którym klikamy na najwyższy element.

  Uruchamianie instalacji sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

 9. Określamy sposób podłączenia naszego urządzenia do komputera.

  Wybór portu połączenia podczas instalowania sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

 10. Wybierz sterownik z listy i kliknij "Dalej" .

  Wybór odpowiedniego sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

 11. Dajemy drukarce jakieś, niezbyt długie, imię. Instalator zaproponuje korzystanie z Twojej wersji, możesz ją opuścić.

  Nazewnictwo urządzenia podczas instalowania sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

 12. W następnym oknie określamy możliwość współdzielenia urządzenia.

  Konfiguracja udostępniania podczas instalowania sterowników drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

 13. Tutaj decydujemy, czy ustawić tę drukarkę jako urządzenie domyślne, wykonać sesję drukowania testowego, czy zamknąć program instalacyjny za pomocą przycisku "Gotowe" .

  Kończenie instalacji sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

 14. W oknie instalatora kliknij ponownie "Zakończ" .

  Kończenie instalacji sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows 7

Metoda 2: HP Support Assistant

Twórcy Hewlett-Packard specjalnie dla swoich użytkowników stworzyli program, który pozwala na zarządzanie jednocześnie wszystkimi urządzeniami HP podłączonymi do twojego komputera. Jedną z głównych i bardzo potrzebnych funkcji jest instalacja sterowników.

Pobierz HP Support Assistant

 1. W pierwszym oknie pobranego instalatora kliknij przycisk Dalej .

  Uruchom instalację programu HP Support Assistant w systemie Windows 7

 2. Przeczytaliśmy i akceptujemy umowę licencyjną.

  Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej HP Support Assistant w systemie Windows 7

 3. Następnie przejdź do skanowania systemu pod kątem obecności urządzeń i ich sterowników.

  Sprawdzanie uruchamiania aktualizacji sterowników w programie HP Support Assistant

 4. Obserwowanie procesu weryfikacji.

  Proces sprawdzania aktualizacji sterowników w programie HP Support Assistant

 5. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz nasze urządzenie i uruchom aktualizację.

  Uruchamianie procesu aktualizacji sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w programie HP Support Assistant

 6. Ustalamy, które pliki zainstalować na naszym komputerze, rozpoczynamy proces za pomocą przycisku pokazanego na zrzucie ekranu i czekamy na zakończenie instalacji.

  Przejdź do pobierania i instalowania aktualizacji sterowników za pomocą narzędzia HP Support Assistant

Metoda 3: Programy osób trzecich

W Internecie produkty oprogramowania są szeroko rozpowszechnione, aby zastąpić użytkownika w takich operacjach, jak wyszukiwanie i aktualizowanie oprogramowania dla różnych urządzeń. Jednym z takich narzędzi jest Drivermax - użyjemy go.

Zobacz także: Najlepsze oprogramowanie do instalowania sterowników

Po pobraniu i zainstalowaniu programu należy uruchomić i aktywować funkcję skanowania i aktualizacji. Cały proces przebiega automatycznie, wystarczy wybrać odpowiedni sterownik.

Instalowanie sterownika drukarki HP LaserJet 1300 za pomocą DriverMax

Więcej szczegółów: Jak zaktualizować sterowniki za pomocą DriverMax

Metoda 4: Identyfikator sprzętu sprzętowego

Przez identyfikator sprzętu rozumiemy nasz własny unikalny kod, który odpowiada każdemu urządzeniu w systemie. Ta informacja pozwala znaleźć konkretny sterownik na jednej ze specjalnych stron. Nasz LaserJet 1300 ma przypisany następujący identyfikator:

USBVID_03F0&PID_1017

lub

USBVID_03F0&PID_1117

Znajdowanie sterownika HP LaserJet 1300 za pomocą identyfikatora sprzętu na stronie DevID

Więcej szczegółów: Wyszukaj sterowniki według identyfikatora sprzętu

Metoda 5: Narzędzia systemu Windows

To narzędzie może być używane tylko przez właścicieli komputerów z Win XP, ponieważ zawiera tylko wymagany pakiet. Jeszcze jedno: ten sterownik występuje tylko w systemach z 32-bitową głębią bitową.

 1. Przejdź do menu Start i otwórz okno parametrów "Drukarki i faksy" .

  Przejdź do sekcji zarządzania drukarkami i faksami w systemie Windows XP

 2. Przejdź do instalacji nowego urządzenia.

  Uruchamianie instalacji drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

 3. Program otworzy się - "Master" . Tutaj kliknij "Dalej".

  Pierwsze okno Kreatora dodawania drukarki w systemie Windows XP

 4. Wyłączanie automatycznego wyszukiwania drukarek i przejście do następnego kroku.

  Wyłącz automatyczne wykrywanie sprzętu podczas instalowania drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

 5. Następnie określamy rodzaj połączenia dla naszej drukarki. Może to być zarówno port fizyczny, jak i wirtualny.

  Wybór portu do podłączenia urządzenia podczas instalowania drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

 6. Następne okno zawiera listę producentów i modeli urządzeń. Po lewej stronie wybierz HP, a po prawej nazwę serii, bez określania modelu.

  Wybór sterownika podstawowego do instalacji drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

 7. Dajemy drukarce nazwę.

  Nazewnictwo urządzenia po zainstalowaniu drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

 8. W następnym oknie możesz uruchomić testową sesję drukowania.

  Wydrukuj stronę testową podczas instalacji drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

 9. Ostatnim krokiem jest zamknięcie instalatora.

  Kończenie instalacji sterownika drukarki HP LaserJet 1300 w systemie Windows XP

Należy pamiętać, że sterownik, który ma zostać zainstalowany, jest podstawowy dla wszystkich modeli LaserJet. Jeśli po zainstalowaniu urządzenie nie wykorzysta wszystkich swoich możliwości, zainstaluj oprogramowanie za pomocą oficjalnej strony internetowej.

Wniosek

Instalowanie sterowników drukarki jest dość proste, jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami i przestrzegasz zasad. Głównymi problemami niedoświadczonych użytkowników są błędy przy wyborze właściwych pakietów, dlatego należy zachować ostrożność podczas wyszukiwania. Jeśli nie jesteś pewien poprawności swoich działań, lepiej użyć jednego ze specjalnych programów.