DLL


Uruchomienie niektórych aplikacji do gier często powoduje błąd w dynamicznej bibliotece skidrow.dll. Komunikat o błędzie wskazuje uszkodzenie określonego pliku lub jego brak we właściwym miejscu. Niepowodzenie jest widoczne we wszystkich aktualnych wersjach systemu Windows.

Usuwamy błędy skidrow.dll

Ten problem ma dwa rozwiązania: pełną reinstalację gry, której uruchomienie powoduje komunikat o awarii, a także ładowanie i ręczne przenoszenie brakującego pliku do katalogu gry.

Metoda 1: Zainstaluj ponownie grę

Wykrywanie antywirusowe biblioteki skidrow.dll często powoduje negatywne pozytywy, ponieważ ten plik należy do tzw. repacks rozpoznawane przez oprogramowanie zabezpieczające jako zagrożenie. Z reguły większość programów antywirusowych rzadko usuwa podejrzane pliki i poddaje je kwarantannie jako środek zapobiegawczy. Dlatego przed ponowną instalacją gry, wprowadź do niej katalog na liście wyjątków.

Więcej szczegółów: Dodawanie wyjątków do programu antywirusowego

 1. Wykonaj usuwanie gry. Istnieje wiele metod deinstalacji, ale zalecamy korzystanie z wersji uniwersalnej.

  Lekcja: Jak usunąć program z komputera

  Jeśli pojawią się problemy, lepiej użyć konkretnej opcji dla każdej wersji systemu Windows.

  Przeczytaj więcej: Usuwanie programów z komputera z Windows 7 , Windows 8 , Windows 10

  Dobrym rozwiązaniem byłoby użycie programu innej firmy, takiego jak Deinstalator Revo : Jak pokazuje praktyka, takie aplikacje radzą sobie z zupełnym usuwaniem gier lepiej niż narzędzia systemowe.

  Zobacz także: Używanie Revo Uninstaller

 2. Po usunięciu programu powinieneś wyczyścić rejestr pozostałych rekordów. Można to zrobić za pomocą wbudowanych narzędzi systemu operacyjnego i oddzielnych narzędzi.

  Więcej szczegółów:
  Usuwanie rejestru z błędów
  Czyszczenie narzędzia rejestru CCleaner

 3. Zainstaluj ponownie grę w katalogu, który zanotowałeś wcześniej w wyjątkach programu antywirusowego.

Ta procedura okazała się skuteczna, ponieważ jest najlepszym rozwiązaniem tego problemu.

Metoda 2: Dodaj plik ręcznie

Jeśli z jakiegoś powodu pełna reinstalacja gry nie jest dostępna, można znaleźć brakujący plik i ręcznie przenieść go do katalogu z programem problemowym.

 1. Znajdź odpowiednią wersję skidrow.dll i pobierz ją w dowolne dogodne miejsce na dysku twardym.

  Folder z pobranym plikiem dll skidrow

  Bądź uważny! Nie ma uniwersalnej wersji tej biblioteki, więc musisz znaleźć właściwą dla swojej gry i konkretnej wersji!

 2. Przejdź do "Pulpitu" i znajdź tam skrót do gry, którego uruchomienie powoduje błąd w skidrow.dll, wybierz go i kliknij prawym przyciskiem myszy. Otworzy się menu kontekstowe, w którym należy wybrać opcję "Lokalizacja pliku" .
 3. Otwórz folder z zasobami gry, aby umieścić plik skidrow.dll

 4. Uruchomi się "Explorer" , w którym zostanie otwarty katalog z zasobami gier. Musisz umieścić w nim pobrany wcześniej plik DLL, na przykład przeciągając go.
 5. Przeniesienie pliku skidrow dll do folderu z zasobami gry

 6. Po wykonaniu procedury zalecamy ponowne uruchomienie komputera: jest to konieczne do zarejestrowania nowej biblioteki w systemie. Gdy system Windows jest w pełni załadowany, spróbuj uruchomić grę. Jeśli błąd się powtarza, pobrano nieprawidłową wersję pliku skidrow.dll, dlatego procedura będzie musiała zostać powtórzona.

Zalecamy używanie tej metody tylko w ostateczności, gdy inne opcje nie są dostępne.

Wniosek

Podsumowując, chcemy przypomnieć o zaletach używania licencjonowanego oprogramowania: eliminuje on nie tylko większość problemów, ale także pozwala skontaktować się z pomocą techniczną dla programistów, jeśli wystąpią.