Dzięki dużej popularności Tele2, niewielka liczba użytkowników korzysta z mobilnego Internetu na PC. Niemniej każdy modem USB tego operatora gwarantuje stabilne połączenie internetowe z odpowiednio zmiennymi ustawieniami. Dziś porozmawiamy o dostępnych opcjach na urządzeniach 3G i 4G Tele2.

Konfiguracja modemu Tele2

Jako przykład ustawień modemu USB podajemy standardowe parametry, które zwykle ustawia domyślne urządzenie bez interwencji użytkownika. Jednak niektóre z nich są dostępne do zmiany według własnego uznania, co anuluje gwarancję prawidłowego działania sieci.

Opcja 1: interfejs sieciowy

W procesie korzystania z korporacyjnego modemu 4G Tele2, można go kontrolować za pomocą interfejsu internetowego w przeglądarce internetowej przez analogię z routerami. W różnych wersjach oprogramowania wewnętrznego urządzenia wygląd panelu sterowania może się różnić, ale parametry we wszystkich przypadkach są identyczne.

 1. Podłącz modem Tele2 do portu USB komputera i poczekaj, aż sterowniki zostaną zainstalowane.
 2. Przykład nowego modemu 4G Tele2

 3. Otwórz przeglądarkę i na pasku adresu wprowadź zarezerwowany adres IP: 192.168.8.1

  Przejście do interfejsu sieciowego Tele2 4G

  Jeśli to konieczne, ustaw interfejs języka rosyjskiego za pomocą listy rozwijanej w prawym górnym rogu.

 4. Zmień język w panelu sterowania Tele2

 5. Na stronie startowej musisz podać kod PIN z karty SIM. Można go również zapisać, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 6. Wprowadź kod PIN z modemu Tele2 USB

 7. W górnym menu przejdź do zakładki "Ustawienia" i rozwiń sekcję "Wybieranie numeru" . Podczas przejścia musisz określić admin jako nazwę użytkownika i hasło.
 8. Proces logowania w panelach sterowania Tele2

 9. Na stronie Połączenie mobilne możesz aktywować usługę roamingu.
 10. Konfigurowanie połączenia mobilnego w modemie Tele2

 11. Wybierz "Zarządzanie profilami" i zmień przedstawione parametry na wskazane przez nas. Nie zapomnij kliknąć przycisku "Nowy profil" , aby zapisać ustawienia.
  • Nazwa profilu - "Tele2" ;
  • Nazwa użytkownika i hasło - "wap" ;
  • APN - "internet.tele2.ee" .
 12. Zarządzanie profilami w modemie Tele2

 13. W oknie "Ustawienia sieciowe" wypełnij następujące pola:
  • Preferowanym trybem jest "tylko LTE" ;
  • Zakresy LTE - "Wszystkie obsługiwane" ;
  • Tryb wyszukiwania sieci - "Auto" .

  Kliknij "Zastosuj", aby zapisać nowe ustawienia.

  Uwaga: przy doś wiadczeniu można edytować ustawienia zabezpieczeń.

 14. Przetwarzaj ustawienia sieciowe na modemie Tele2

 15. Otwórz sekcję "System" i wybierz "Uruchom ponownie" . Naciskając przycisk o tej samej nazwie, zrestartuj modem.

Po ponownym uruchomieniu modemu możliwe będzie nawiązanie połączenia, a tym samym skuteczne połączenie z Internetem. W zależności od ustawionych parametrów i możliwości urządzenia jego charakterystyka może być różna.

Opcja 2: Partner komórkowy Tele2

Do tej pory ta opcja jest najmniej istotna, ponieważ program Tele2 Mobile Partner jest przeznaczony wyłącznie dla modemów 3G. Mimo to oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i umożliwia edycję dużej liczby różnych parametrów sieci.

Uwaga: Oficjalnie program nie obsługuje języka rosyjskiego.

 1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Partnera Tele2 Mobile na górnym panelu rozwiń listę "Narzędzia" i wybierz "Opcje" .
 2. Przejście do ustawień partnera mobilnego Tele2

 3. Karta Ogólne zawiera parametry, które pozwalają kontrolować zachowanie programu, gdy system operacyjny jest włączony i modem jest podłączony:
  • "Uruchom na starcie OS" - oprogramowanie uruchomi się z systemem;
  • "Minimalizuj okna podczas uruchamiania" - okno programu zostanie zminimalizowane do zasobnika podczas uruchamiania.
 4. Konfigurowanie uruchomienia partnera mobilnego Tele2

 5. W następnej sekcji "Automatyczne opcje połączenia" zaznacz pole wyboru "Telefoniczne przy uruchomieniu" . Z tego powodu po wykryciu modemu zostanie automatycznie nawiązane połączenie internetowe.
 6. Konfigurowanie automatycznego połączenia z partnerem mobilnym Tele2

 7. Strona "Wiadomość tekstowa" służy do konfigurowania alertów i przechowywania wiadomości. Zaleca się ustawienie znacznika obok pozycji "Zapisz w lokalnym" , podczas gdy inne sekcje mogą zmieniać się według własnego uznania.
 8. Konfigurowanie wiadomości w programie Tele2 Mobile Partner

 9. Przełączono na kartę Zarządzanie profilami , na liście Nazwa profilu zmień aktywny profil sieciowy. Aby utworzyć nowe ustawienia, kliknij przycisk "Nowy" .
 10. Wybierz i utwórz profil w Tele2 Mobile Partner

 11. Tutaj wybierz tryb "Statyczny" dla "APN" . W wolnych polach, z wyjątkiem "Nazwy użytkownika" i "Hasła" , określ następujące:
  • APN - "internet.tele2.ee" ;
  • Dostęp - "* 99 #" .
 12. Proces tworzenia profilu w Tele2 Mobile Partner

 13. Klikając na przycisk "Zaawansowane" , otworzysz zaawansowane ustawienia. Ich domyślna wartość powinna zostać zmieniona w sposób pokazany na zrzucie ekranu.
 14. Ustawienia profilu w Tele2 Mobile Partner

 15. Po zakończeniu procesu zapisz ustawienia, naciskając przycisk "OK" . Czynność tę należy powtórzyć w odpowiednim oknie.
 16. Zapisywanie ustawień w Tele2 Mobile Partner

 17. W przypadku tworzenia nowego profilu, przed połączeniem z Internetem wybierz sieć z listy Nazwa profilu .
 18. Wybór nowego profilu w Tele2 Mobile Partner

Mamy nadzieję, że pomożemy Ci w konfiguracji modemu Tele2 USB poprzez oficjalny program Mobile Partner.

Wniosek

W obu przypadkach ustawienie prawidłowych ustawień nie stanowi problemu ze względu na standardowe monity i możliwość zresetowania parametrów. Ponadto zawsze możesz skorzystać z sekcji Pomoc lub skontaktować się z nami w komentarzach pod tym artykułem.