Standardowe narzędzia systemu operacyjnego umożliwiają tworzenie kopii zapasowych niezbędnych dysków, partycji lub określonych plików. Jednak w niektórych przypadkach funkcjonalność wbudowanych narzędzi może nie wystarczyć, więc najlepszą opcją byłoby użycie specjalnych programów. Jeden z nich, w szczególności ABC Backup Pro, omówimy szczegółowo w tym artykule.

Tworzenie projektu

Wszystkie działania w tym programie odbywają się za pomocą wbudowanego kreatora. Użytkownik nie wymaga pewnych umiejętności ani wiedzy, wskaże tylko niezbędne parametry. Od samego początku wprowadzana jest nazwa projektu, jego typ jest wybierany, a pierwszeństwo mają inne zadania. Pamiętaj, że oprócz kopii zapasowych możesz przywrócić pliki, utworzyć kopię lustrzaną FTP, skopiować, pobrać lub przesłać informacje.

Dodawanie nowej pracy ABC Backup Pro

Dodawanie plików

Następnie dodaj obiekty do projektu. Wybrane pliki lub foldery są wyświetlane na liście w tym oknie i są dostępne do edycji, usuwania. Możliwe jest pobieranie nie tylko z pamięci lokalnej, ale również z protokołu przesyłania danych.

Wybieranie plików do przetwarzania ABC Backup Pro

Ustawienie kopii zapasowej

Jeśli ustawisz odpowiedni parametr, projekt zostanie zapisany w ZIP, dlatego udostępniono osobne okno do konfiguracji archiwizacji. Tutaj użytkownik określa poziom kompresji, nazwę archiwum, dodaje tagi, zawiera ochronę hasłem. Wybrane ustawienia zostaną zapisane i zostaną zastosowane automatycznie, jeśli włączona jest archiwizacja.

Konfigurowanie kopii zapasowej ABC Backup Pro

Włącz PGP

Pretty Good Privacy pozwala na przejrzyste szyfrowanie informacji na urządzeniach magazynujących, więc ten zestaw funkcji będzie niezwykle przydatny podczas tworzenia kopii zapasowej. Użytkownik musi jedynie aktywować ochronę i wypełnić niezbędne linie. Pamiętaj, aby utworzyć dwa klucze do szyfrowania i dekodowania.

Włącz szyfrowanie ABC Backup Pro

Harmonogram zadań

Jeśli kopia zapasowa lub inne zadanie zostanie wykonane kilka razy w określonym czasie, możesz skonfigurować go, aby rozpocząć korzystanie z programu planującego. W związku z tym nie trzeba ręcznie uruchamiać projektu za każdym razem - wszystkie działania będą wykonywane automatycznie, gdy program ABC Backup Pro jest uruchomiony i znajduje się w zasobniku. Zwróć uwagę na ustawienie zatrzymania zadania: przestanie być wykonywane, gdy tylko nadejdzie określona data.

Task Scheduler ABC Backup Pro

Dodatkowe działania

Jeśli bieżące zadanie wymaga wykonania narzędzi lub programów innych firm, wówczas ABC Backup Pro pozwala skonfigurować ich uruchamianie w oknie ustawień projektu. Tutaj można dodać maksymalnie trzy programy, które zostaną wykonane przed lub po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej lub innego zadania. Jeśli zaznaczysz odpowiednią pozycję, uruchomienie następujących określonych programów nie nastąpi, dopóki poprzednia czynność nie zostanie zakończona.

Dodatkowe kroki ABC Backup Pro

Zarządzanie zadaniami

Wszystkie aktywne projekty są wyświetlane w głównym oknie programu jako lista. Tutaj możesz zobaczyć typ zadania, czas ostatniego i następnego uruchomienia, postęp, status i liczbę wykonanych zabiegów. Powyżej znajdują się narzędzia do zarządzania zadaniami: uruchamianie, edycja, konfiguracja i usuwanie.

Główne okno ABC Backup Pro

Pliki dziennika

Każdy projekt ma swój własny plik dziennika. Każda zarejestrowana akcja jest tam zapisywana, czy to początek, zatrzymanie, edycja czy błąd. Dzięki temu użytkownik może uzyskać informacje o tym, jakie działania i kiedy został wykonany.

Zobacz pliki dziennika ABC Backup Pro

Ustawienia

Zalecamy zwrócić uwagę na okno parametrów. Tutaj znajduje się nie tylko ustawienie komponentu wizualnego. Możesz zmienić standardowe nazwy plików i folderów, wybrać przechowywanie plików dziennika i wygenerować klucze PGP. Ponadto importuje, eksportuje klucze PGP i konfiguruje ustawienia szyfrowania.

Ustawienia ABC Backup Pro

Zalety

  • Kreator tworzenia projektu;
  • Wbudowany zestaw funkcji PGP;
  • Możliwość określenia priorytetu każdego zadania.

Wady

  • Brak języka rosyjskiego;
  • Program jest dystrybuowany za opłatą.

W tym artykule szczegółowo przejrzeliśmy ABC Backup Pro. Podsumowując, chciałbym zauważyć, że korzystanie z tego oprogramowania pozwala w łatwy i szybki sposób wykonywać kopie zapasowe, przywracanie i inne czynności związane z plikami. Dzięki wbudowanemu asystentowi nawet niedoświadczony użytkownik nie będzie miał trudności ze zrozumieniem wszystkich parametrów i zasadą dodawania zadań.

Pobierz wersję próbną programu ABC Backup Pro

Pobierz najnowszą wersję programu z oficjalnej strony